Novemberkonferansen 2019

Novemberkonferansen 2019 logo
Novemberkonferansen 2019 het "Kickstart på kjerneelementene", og skulle inspirere lærere til å møte de nye læreplanene godt forberedt, med entusiasme og iver i 2020.

Noen av foredragsholderne har gitt tillatelse til å publisere foredragene fra Novemberkonferansen 2019 (se lenker i programmet). 

Program med presentasjoner, tirsdag 26. november

Tid Innhold Rom
08:30-09:30

Registrering og kaffe

 
09:30-10:00

Åpning av konferansen ved Kjersti Wæge, leder Matematikksenteret, og Torberg Falch, leder av institutt for lærerutdanning, NTNU. 

San Siro 1 og 2
10:00-10:50

Plenum 1
Peter Liljedahl
Building Thinking Classrooms

San Siro 1 og 2
10:50-11:05

Pause

 
11:05-11.55

Plenum 2
Mona Nosrati 
Berikelse - hva er det?

San Siro 1 og 2

11:55-13:00                           

Lunsj

 
13:00-14:20

Storverksted 1 - Rom: San Siro 1
Ingunn Valbekmo og Ingvill Merete Stedøy
PROBLEMER – "IKKENO" PROBLEM, bare moro! 
Alle

Storverksted 2 - Rom: San Siro 2
Dennis Ho Christiansen og Anne-Gunn Svorkmo
Hopp videre med Kenguru – også inn i ny læreplan 
M-U

Verksted 1 - Rom: Telenor
Svein Anders Heggem og Olaug Lona Svingen

En lærende lærer er en god lærer!
Alle

Verksted 2 - Rom: Ringnes
Gunn Tunstad
Vil du være med på leken? Vi leker og lærer med Blue-bot

S

Verksted 3 - Rom: Brassesparket
Else Devold
Hvordan tegne det man leser og tenker? 
S

Verksted 4 - Rom: Messanin 2
LAMIS v/Henrik Kirkegaard, Inger-Lise Risøy og Renate Jensen
Kjerneelementer i matematikk
 hva betyr det for valg av aktiviteter? 
S-M

Verksted 5 - Rom: Coop losjen
Rannei Solbak Simonsen og Birgitte Riisøen Erichsen
Hva betyr egentlig prosent? Hvordan kan man undervise prosent uten å bruke formler? 
M-U       Presentasjon uten bilder, Brøkbingo, Rutenett

Verksted 6 - Rom: Go'foten
LAMIS v/Marianne Maugesten og Monica Nordbakke
Hvordan ivareta kjerneelementene i arbeidet med matematikk på ungdomstrinnet? 
U

Verksted 7 - Rom: Sparebank1
Hans Petter Ulven
Algoritmer, programmer eller koding? 
U-Vgs

Verksted 8 - Rom: Messanin 1
Helmer Aslaksen
Sannsynlighet og kombinatorikk i brettspill og kortspill
U-Vgs

Verksted 9 - Rom: Nils Arne
Tove Kalvø
Andregradsuttykk, grafer og løsningsformel
Vgs

Storverksted og verksted
14:20-14:45

Pause

 
14:45- 16.05

Storverksted 3 - Rom: San Siro 1
Charlie Gilderdale
Mathematical reasoning, justification and proof
S-M

Storverksted 4 - Rom: San Siro 2
Kathrine Frey Frøslie og Hilde Vinje
Vis meg ditt yndlingsbilde, og jeg skal gi deg den statistikkundervisningen du trenger
U-Vgs

Verksted 10 - Rom: Coop losjen
Ann Kristin Stustad Nybø
Hva viser denne grafen?
Alle

Verksted 11 - Rom: Ringnes
Gunn Tunstad
Vil du være med på leken? Vi leker og lærer med Blue-bot
S

Verksted 12 - Rom: Messanin 1
Renate Strandseter Fleitscher og Audun Uggerud
Gjør matematikken levende med samtale og utforskning
S

Verksted 13 - Rom: Nils Arne
MAM v/Astrid Bondø, Svein H. Torkildsen og Morten Svorkmo
Kjerneelementene i praksis
S-M

Verksted 14 - Rom: Messanin 2
Svend Eidsten og Jesper Engh Johansen
Lærer, jeg er ikke overbevist om at det stemmer!
M-U

Verksted 15 - Rom: Brassesparket
Stig Eriksen
Lærers rolle i utforskende aktiviteter
U-Vgs

Verksted 16 - Rom: Sparebank1
Hans Petter Ulven
Algoritmer, programmer eller koding?
U-Vgs

Verksted 17 - Rom: Go'foten
Mariken Barents
Hva kjennetegner Matematiske ResonneringsAktiviteter (MRA), og hva kreves av eleven og læreren?
U-Vgs

Verksted 18 - Rom: Telenor
Anne Seland
Algoritmisk tenking og programmering i matematikkfaget
Vgs

Storverksted og verksted
19:00

Middag

 

 

Program med presentasjoner, onsdag 27. november

Tid Innhold Rom
08:45-10.05

Storverksted 5 - Rom: San Siro 1
Yeap Ban Har
All About Fractions!
S-M

Storverksted 6 - Rom: San Siro 2
Grete Tofteberg
Algoritmisk tenking i matematikk – gammelt nytt i ny kontekst
U-Vgs      Presentasjon, Vedlegg 1, Vedlegg 2

Verksted 19 - Rom: Sparebank1
Antje Meier
Gjør det selv – Design av problemløsningsoppgaver, med utgangspunkt i en real kontekst
Alle

Verksted 20 - Rom: Go'foten
Danijela Zec 
Introduksjon til koding/programmering. Koding uten datamaskin
S

Verksted 21 - Rom: Nils Arne
Tone Skori
Problemløsning, det er bare noe vi må fikse
S       Presentasjon

Verksted 22 - Rom: Ringnes
Maria Johanson
Programmering med och i matematik
S-M

Verksted 23 - Rom: Messanin 2
Siv Hartikainen og Ante Brännbacka
Med tanke på programmering
S-M-U          Presentasjon

Verksted 24 - Rom: Coop losjen
Klaus Fink og Kirsten Søs Spahn
Matematiske kompetencer og problembehandling
M-U

Verksted 25 - Rom: Messanin 1
Helmer Aslaksen
Sannsynlighet og kombinatorikk i brettspill og kortspill
U-Vgs

Verksted 26 - Rom: Telenor 
Øistein Gjøvik
Digitale verktøy i modelleringsaktivitet
U-Vgs        Presentasjon

Verksted 27 - Rom: Brassesparket
Jens Arne Meistad
Matematikk og livsmestring på yrkesfag
Vgs

Storverksted og verksted
10.05-10.30

Pause

 
10.30-11.50

Storverksted 7 - Rom: San Siro 1
Charlie Gilderdale
Mathematics is not a spectator sport
S

Storverksted 8 - Rom: San Siro 2
Peter Liljedahl
Building Thinking Classrooms
M-U-Vgs

Verksted 28 - Rom: Brassesparket
Else Devold
Hvordan tegne det man leser og tenker?
S

Verksted 29 - Rom: Messanin 1
Morten Svorkmo
Gir rike oppgaver rik undervisning?
S-M

Verksted 30 - Rom: Messanin 2
Siv Hartikainen og Ante Brännbacka
Med tanke på programmering
S-M-U

Verksted 31 - Rom: Go'foten
Marianne Maugesten og Ingebjørg Kvam 
Rike, utforskende og åpne oppgaver på mellomtrinn og ungdomstrinn. Hvordan får vi det til?
M-U

Verksted 32 - Rom: Coop losjen
Klaus Fink og Kirsten Søs Spahn
Vækstfunktioner og modelleringskompetencen
U

Verksted 33 - Rom: Sparebank1
Ingólfur Gislason
Making mathematical meaning through programming interactive computer graphics
U-Vgs

Verksted 34 - Rom: Telenor
Øistein Gjøvik
Digitale verktøy i modelleringsaktivitet
U-Vgs        
Presentasjon

Verksted 35 - Rom: Ringnes
Randi Bø og Anita Tindeland
Bruk av vertikale tavler – eksempler og erfaringer
U-Vgs

Verksted 36 - Rom: Nils Arne
Knut Skrindo
Utforskende undervisning med programmering på vgs
Vgs

Storverksted og verksted
11:50-13:00

Lunsj

 
13:00-13:50

Plenum 3
Yeap Ban Har
Teaching and Learning Mathematics Using Anchor Tasks

San Siro 1 og 2

13:50-14:15                          

Pause

 
14:15-14:55

Plenum 4
Hans Persson
Kreativ och elevnära matematik

San Siro 1 og 2
14:55-15.05

Avslutning