UH-seminar om matematikk i barnehagen 2020

5.- 6. mars arrangerer Matematikksenteret seminar for barnehagelærerutdannere og andre som er interessert i problemstillinger og forskning på matematikk i barnehagen. 

Seminaret er et tiltak for å bygge opp et sterkt kompetansemiljø om matematikk i barnehagen ved å dele, samarbeide og utvikle kompetanse tvers av UH-sektoren. På samlingen er det derfor ønskelig at noen deltakere kan bidra med presentasjoner av sine pågående forskningsprosjekter, utviklingsarbeid, eller løfte tema og problemstillinger som er relevante for fagområdet.

Seminaret gir i tillegg Matematikksenteret mulighet til å få innblikk i arbeidet som foregår i UH-sektoren, slik at vi kan utvikle ressurser og materiell som treffer målgruppen.

Se film fra UH-seminaret 2020: 

Professor Douglas Clements (University of Denver) og professor Julie Sarama (University of Buffalo) er to av verdens mest kjente forskere innenfor Early mathematics. Douglas og Sarama vil bidra med innlegg/verksted på seminaret. De har sammen skrevet flere hundre artikler, bøker, kapitler og øvrige publikasjoner. De har begge bidratt sterkt innen flere områder:

  • The learning and teaching of early mathematics
  • The development, use, and evaluation of learning trajectories
  • Computer applications in mathematics education
  • Creating, using, and evaluating a research-based curriculum and in taking successful curricula to scale using technologies and learning trajectories
  • Development and evaluation of innovative assessments of mathematics achievement, as well as mathematics teaching

Hvor: NTNU-Lysholmbygget på Kalvskinnet i Trondheim sentrum, torsdag rom LY33, se kartog fredag rom LY51, se kart.
Påmeldingsfrist: 26. februar.
Reise og overnatting dekkes av hver enkelt.

 

Program, torsdag 5. mars

Tid Innhold Hvem
11:00-12:00

Velkommen!
Introduksjonsrunde

Nytt fra Matematikksenteret

Camilla N. Justnes
Hege Nordnes
Anne Hj. Nakken
Matematikksenteret

12:00-13:00

Lunsj

 
13:00-17:00
(med pauser)

Digitale prøver i matematikkundervisning på BLU.

 

Diskusjon og refleksjon om Nord Universitet sin nye og uvanlige eksamensform.
 

Presentasjon og diskusjon omkring forskningsprosjekt knyttet til undersøkende matematikkundervisning og overganger i utdanningssystemet.

 

Presentasjon av pågående forskningsarbeid.

Deepika Vyas og Elena Bøhler
OsloMet

Mona Reitan Rosenlund
Nord Universitet

Geir Olaf Pettersen og Monica Volden
UiT Norges arktiske universitet

Reinert Rinvold
Høgskolen i Innlandet

19:30-

Festmiddag

 

Program, fredag 6. mars

Tid Innhold Hvem
09:00-12:00

What are learning trajectories, and how do they connect with play, care, learning and formative development in preschools?
How can preschool teachers merge the learning trajectories with general mathematical processes like problem solving, reasoning, communication and representation?
How can we understand "school readiness" and "continuity"?

Douglas Clements og
Julie Sarama
University of Denver

12:00-13:00

Lunsj

 
13:00-14:00

Felles diskusjon knyttet til foredraget/verkstedet før lunsj. Hva betyr det for oss og vårt arbeid?

Alle

14:00-14:15

Oppsummering