FYR-konferanse 2018

Arbeidet med yrkesretting av fellesfagene i videregående skole fortsetter. De nasjonale sentrene som var involvert i FYR-prosjektet, har fortsatt et ansvar for å bidra i dette arbeidet. De arrangerer derfor, i samarbeid med Utdanningsdirektoratet, en konferanse med fokus på yrkesretting og relevans.

Målgruppe: Faglærere i norsk, engelsk, naturfag og matematikk på yrkesfag, programfaglærere på yrkesfag og mellomledere med spesielt ansvar for yrkesretting og relevans.
Vi oppfordrer skolene til å sende lærere som ikke tidligere har deltatt på FYR- skolering. Det er viktig for utbyttet av konferansen at flere lærere og ledere fra samme skole melder seg på.

Tidspunkt: Mandag 3. desember, tidsramme 09.30-16.00.

KursstedClarion Hotel & Congress Oslo Airport, Gardermoen (Fra Gardermoen til hotellet kan du ta shuttlebuss 44 fra nedre plan på OSL. Se shuttlebusstider)

Dekking av utgifter

Kursarrangør dekker konferanseutgifter (dagpakke) den 3.desember. Deltakerne/skolene må selv betale reiseutgifter, eventuell overnatting fra 2. til 3. desember og vikarkostnader.

Har du behov for overnatting, ta kontakt med hotellet: 63 94 94 00, eller bestill rom direkte på hotellets internettside (billigst). Universitet- og høyskoleansatte kan evt. bestille ved å oppgi koden CH60232382.

PROGRAM Det vil bli både fellesøkter og fakspesifikke økter. Fellesøktene legger opp til drøftinger på skolenivå («ståstedanalyser»). Les mer om innhold i Invitasjonsbrev.

PÅMELDING (påmeldingsfrist: 1. november) Husk å krysse av for valg av fagspesifikk sesjon!

Velkommen til konferanse - vi lover at det blir en dag i god «FYR-ånd»!

Konferansen er et samarbeid mellom: LesesenteretSkrivesenteretMatematikksenteretNaturfagsenteretFremmedspråksenteret og Utdanningsdirektoratet.