Tidligere Novemberkonferanser

Her finner du konferansehefter i pdf-format med program og presentasjoner av bidragsytere og opplegg fra tidligere års Novemberkonferanser
2023 Utforskende undervisning for alle
2022 Inkludering og vurdering i LK20
2021 Ny læreplan – ny praksis?
2020 Avlyst pga covid-19.
2019 Kickstart på kjerneelementene
2018 Her kan det læres!
2017 Matematikkens språk og symboler - Skjønnheten og Udyret
2016 Utfordringer i matematikkundervisningen
2015 Meningsfull matematikk for alle
2014 Matematikk som kunsten å tenke
2013 Grunnleggende ferdigheter i faget matematikk» (NTNU Multimediesenteret filmet en del av plenumsforelesningene for oss. Disse kan sees her:
http://video.adm.ntnu.no/openVideo/serier/5296e9a369721)
2012 Matematikk-et fag i utvikling
2011 Variert matematikkundervisning
2010 Meningsfull matematikk motiverer
2009 Statistikk og sannsynlighet
2008 Geometri-eksperimentering og utfordring
2007 Tall og tallforståelse- fra telleremser til algebra
2006 Kompetanser i matematikk- kunnskapsløftet og nye læreplaner
2005 IKT i matematikkundervisningen- muligheter og begrensninger
2004 Vurdering i matematikk - Hvorfor og hvordan. Fra småskole til voksenopplæring
2003 Popularisering av matematikk – En måte å øke interessen for faget og et bindeledd mellom skolematematikken og matematikk som forskningsfag
2002 Utvikling av matematikkundervisning i samspill mellom praksis og forskning. NYE ARBEIDSFORMER I MATEMATIKKUNDERVISNINGEN