Nettverk for kompetansemiljøer som arbeider med matematikkvansker

Bilde av jente som sitter i klasserom, med ryggen til. Læreren vises i bakgrunnen
Matematikksenteret har ansvar for et nettverk som består av kompetansemiljøer som arbeider med matematikkvansker. Målet er å bygge opp et sterkt kompetansemiljø i Norge.

Nettverket skal samle og styrke kompetansemiljøene som arbeider med matematikkvansker og skal bidra til økt kompetanse om elevgruppen og økt kvalitet i arbeidet med elevgruppen.

Det arrangeres en årlig nettverkssamling – «Sammen om oppdraget» – hvor det er fokus på ny forskning, kartlegging, utredning og tiltak for å bedre opplæringen for elevene.

 

Lærere som står og diskuterer i et stort rom
Fra den årlige nettverkssamlingen "Sammen om oppdraget" i 2021.

En viktig del av nettverkssamlingen er å se hvilke muligheter som finnes for å utvikle robuste fagmiljøer i de ulike regionene og knytte kontakter på tvers av ulike fagmiljøer. 

Målgruppe er universitet og høyskoler, Statped, PPT, utviklingsansvarlige i kommuner og fylkeskommuner.

Få informasjon og nyheter på e-post 

Ett av målene med Matematikksenterets arbeid med nettverk for kompetansemiljøet som arbeider med matematikkvansker, er å opprettholde aktivitet mellom den årlige nettverkssamlingen. Vi har derfor opprettet et nyhetsbrev (e-postliste), hvor vi ønsker at alle skal dele informasjon om forskning, nyheter og interessante prosjekt i dette spennende fagområdet! Målet er at vi alle kan få mer kjennskap til hva som rører seg på en enkel, «lavterskel» måte.

Matematikksenteret kommer til å sende ut e-post ca. fire ganger i året med aktuell informasjon til nettverket.

Meld deg på e-postlista

Om du ønsker å melde deg av lista, kan du gjøre det her.