UH-seminar om matematikk i barnehagen 2021

Treklosser og kongler i et firermønster
18. og 19. mars arrangerer Matematikksenteret seminar for barnehagelærerutdannere og andre som er interessert i problemstillinger og forskning på matematikk i barnehagen. Seminaret vil arrangeres digitalt.

Seminaret er et tiltak for å bygge opp et sterkt kompetansemiljø om matematikk i barnehagen ved å dele, samarbeide og utvikle kompetanse på tvers av UH-sektoren. På samlingen er det derfor ønskelig at deltagerne også bidrar med presentasjon av pågående forskningsprosjekter og utviklingsarbeid. Dette vil være med på å løfte tema og problemstillinger som er relevante for fagområdet. Fristen for å melde inn bidrag gikk ut 18. februar, men det er fortsatt mulig å melde seg på som deltaker fram til 5. mars.

Seminaret gir i tillegg Matematikksenteret mulighet til å få innblikk i arbeidet som foregår i UH-sektoren, slik at vi kan utvikle ressurser og materiell som treffer målgruppen.

Se film fra UH-seminaret 2020 hvor Professor Douglas Clements (University of Denver) og professor Julie Sarama (University of Buffalo), deltok. De har bidratt mye til forskningen innenfor Early Mathematics: 

Fristen for å melde inn bidrag gikk ut 18. februar, men det er fortsatt mulig å melde seg på som deltaker fram til 5. mars. Seminaret vil foregå digitalt. De som har meldt seg på vil motta en Zoom-lenke, mandag 15. mars. 

Program 18. mars

10.45
-
11.00

Innlogging

 

11.00
-
12.00

Velkommen!
 

Introduksjonsrunde: Vi ber alle være forberedt på å kort presentere seg med navn, tilhørighet, interessefelt, ønsker for samarbeid, en utfordring e.l.

Programkomite
v/ Camilla N. Justnes (Matematikksenteret),
Monica Volden (UiT) og
Geir Olaf Pettersen (UiT).

Nytt fra Matematikksenteret

Camilla N. Justnes

12.00
-
12.30

Lunsj
(med mulighet for lunsj sammen i grupperom)

 

12.30 - 16.00 med pauser underveis. Bidrag fra UH-nettverket:

12.30
-
12.50

Mediedekning av seksåringenes inntog i skolen

Eli Haug, USN

13.00
-
13.20

Processes of mathematical inquiry in kindergarten

Svanhild Breive, UiA

13.30
-
13.50

Barns algoritmiske tekning

Francesca Granone, UiS

14.00
-
14.30

Gruppediskusjoner om innmeldte problemstillinger om algoritmisk tekning

Programkomite
v/ Camilla N. Justnes,
Monica Volden og
Geir Olaf Pettersen

14.40 
-
15.00

Problemstillinger om bærekraft

Anette Furnes, HVL

15.10
-
15.40

Pedagogrollen i matematiske situasjoner med de yngste barna

Vigdis Flottorp og Deepika Vyas, OsloMet

15.40
-
16.00
Teknisk buffer. Avklaringer for morgendagen og vel hjem!  

 

Program 19. mars

8.30
-
8.45

Innlogging

 

8.45 
-
9.15

Velkommen!

Tematisk diskusjoner i ulike grupperom

Programkomite
v/ Camilla N. Justnes,
Monica Volden og
Geir Olaf Pettersen

9.15
-
10.15

Digitale apper, matematisk engasjement og problemløsingsdiskusjoner

Tamsin J. Meaney (BARNkunne – senter for barnehageforskning, HVL)

10.30
-
11.00
Muligheter for bruk av brettspill i arbeid med argumentasjon, problemløsning og romforståelse. Elena Severina, HVL

11.00
-
11.15

Pause

 

11.15
-
12.15

Presentasjon av boka “Mathematics in Early Childhood. Research, Reflexive Practice and Innovative Pedagogy” og de norske kapitlene.

Denne boka kom ut i 2020 og er strukturert rundt Bishops seks fundamentale matematiske aktiviteter. I boka er det samlet eksempler på barnehagematematikk fra en rekke land for å hjelpe leserne med å utvide deres syn på matematikk og fagområdets forhold til andre aspekter av livet. Boka tar i betraktning forskjellige pedagogiske tradisjoner og ulike kontekster, og den illustrerer teori gjennom bruk av ekte praksisfortellinger. Boka oppfordrer leserne til å reflektere over egen praksis når de gjennomfører aktiviteter som dreier seg om forklaring og argumentere, telling, måling, lokalisering, designing og lek. Boka er rettet mot barnehageansatte og barnehagelærerutdannere som ønsker å forbedre barnehagebarnas matematiske erfaringer, samt at den gir kunnskap og verktøy for å være støttende stillas for alle barn.

Oliver Thiel (DMMH), Elena Severina (HVL), Andreas Lade (Gnist Barnehager), Elin Reikerås (UiS), Anne Hj. Nakken (DMMH), Camilla N. Justnes (Matematikksenteret)

12.15
-
13.00

Lunsj (med mulighet for lunsj sammen i grupperom)

 

13.00
-
14.00

 

Pensum og emnebeskrivelser i barnehagelærerutdanningene

Vi har på forhånd laget en oversikt over de ulike institusjonenes pensum og emnebeskrivelser. Vi ønsker å sammen diskutere hva det legges vekt på, hva vi savner, dele erfaringer og synspunkter o.l.

Programkomite
v/ Camilla N. Justnes,
Monica Volden og
Geir Olaf Pettersen

 

14.00
-
14.15

Oppsummering og vel hjem!

Matematikksenteret