UH-seminar om matematikk i barnehagen 2021

Treklosser og kongler i et firermønster
18. og 19. mars arrangerer Matematikksenteret seminar for barnehagelærerutdannere og andre som er interessert i problemstillinger og forskning på matematikk i barnehagen. Seminaret vil arrangeres digitalt, men det vil også være mulighet til å delta fysisk om smittevernreglene tillater det.

Seminaret er et tiltak for å bygge opp et sterkt kompetansemiljø om matematikk i barnehagen ved å dele, samarbeide og utvikle kompetanse på tvers av UH-sektoren. På samlingen er det derfor ønskelig at deltagerne også bidrar med presentasjon av pågående forskningsprosjekter og utviklingsarbeid. Dette vil være med på å løfte tema og problemstillinger som er relevante for fagområdet. Om du ønsker å bidra, send oss en beskrivelse av tema i påmeldingsskjemaet.  

Seminaret gir i tillegg Matematikksenteret mulighet til å få innblikk i arbeidet som foregår i UH-sektoren, slik at vi kan utvikle ressurser og materiell som treffer målgruppen.

Meld deg på 

Se film fra UH-seminaret 2020 hvor Professor Douglas Clements (University of Denver) og professor Julie Sarama (University of Buffalo), deltok. De har bidratt mye til forskningen innenfor Early Mathematics: 

Påmeldingsfrist: 1. februar 2021
Seminaret vil foregå digitalt. Om smittevernreglene tillater det og vi også åpner for fysisk deltagelse, må reise og overnatting dekkes av hver enkelt.

Program 18. mars

Tid Innhold Hvem
11:00-12:00

Velkommen!
Introduksjonsrunde: Vi ber alle være forberedt på å kort kort presentere seg med navn, tilhørighet, interessefelt, ønsker for samarbeid, en utfordring e.l.

Nytt fra Matematikksenteret

Programkomite 
v/ Camilla N. Justnes, 
Monica Volden og 
Geir Olaf Pettersen

12:00-13:00

Lunsj

 
13:00-17:00
(med pauser)

Bidrag fra UH-nettverket
Deltakerne bidrar med presentasjon av pågående arbeid eller introduserer et tema/en problemstilling dere ønsker å diskutere i plenum. Dette kan være hva som helst dere finner relevant å løfte i UH-nettverket, for eksempel tema knyttet til undervisning, forskning, arbeidskrav, eksamen, fagplaner, nasjonale retninger eller begrepsavklaringer. 
Meld inn en kort beskrivelse av deres bidrag i påmeldingen. Vi setter opp en detaljert tidsplan basert på̊ bidragene. 

Alle

19:30-

Middag

 

Program 19. mars

Tid Innhold Hvem
08:30-09:00

Kaffe for den som vil

 

09:00-11:00

Digitale apper, matematisk engasjement og problemløsingsdiskusjoner

Tamsin J. Meaney (BARNkunne – senter for barnehageforskning, HVL)

11:00-11:15

Pause

 

11:15-12:15

Presentasjon av boka “Mathematics in Early Childhood. Research, Reflexive Practice and Innovative Pedagogy” og de norske kapitlene.

Denne boka kom ut i 2020 og er strukturert rundt Bishops seks fundamentale matematiske aktiviteter. I boka er det samlet eksempler på barnehagematematikk fra en rekke land for å hjelpe leserne med å utvide deres syn på matematikk og fagområdets forhold til andre aspekter av livet. Boka tar i betraktning forskjellige pedagogiske tradisjoner og ulike kontekster, og den illustrerer teori gjennom bruk av ekte praksisfortellinger. Boka oppfordrer leserne til å reflektere over egen praksis når de gjennomfører aktiviteter som dreier seg om forklaring og argumentering, telling, måling, lokalisering, designing og lek. Boka er rettet mot barnehageansatte og barnehagelærerutdannere som ønsker å forbedre barnehagebarnas matematiske erfaringer, samt at den gir kunnskap og verktøy for å være støttende stillas for alle barn.

Oliver Thiel (DMMH), Elena Severina (HVL), Anders Lade, Elin Reikerås (UiS), Anne Hj. Nakken (DMMH), Camilla N. Justnes (Matematikksenteret)
12:15-13:00 Lunsj  
13:00-14:00

Pensum og emnebeskrivelser i barnehagelærerutdanningene

Vi har på forhånd laget en oversikt over de ulike institusjonenes pensum og emnebeskrivelser. Vi ønsker å sammen diskutere hva det legges vekt på, hva vi savner, dele erfaringer og synspunkter o.l. 

Matematikksenteret
14:-14:15 Oppsummering og vel hjem!  Matematikksenteret