Sammen om oppdraget 2024

Logo til Sammen om oppdraget
Sammen om oppdraget er en årlig nettverkssamling for fagmiljøer som arbeider med matematikkvansker. Tema i 2024 er "Tid for tiltak – tilpasset opplæring, intensiv og individuell tilrettelegging".

Nettverkssamlingen Sammen om oppdraget er et årlig tiltak for å bygge opp et sterkt kompetansemiljø knyttet til matematikkvansker i Norge. Her samarbeider flere fagmiljø med problemstillinger på dette området, og målet er å utnytte og utvikle kompetansen som finnes i de ulike miljøene.

Samlingen i 2024 vil dreie seg om ny opplæringslov og hvilke konsekvenser den får for praksis hos de ulike aktørene, med særlig vekt på tilpasset opplæring, intensiv og individuell opplæring.

Målgruppe for nettverkssamlingen er: skoleansvarlige i kommune og fylke, PPT, Statped, universiteter og høyskoler.

Sted: Clarion Hotel Oslo Airport
Dato: 29.- 30. oktober 2024

Nettverkssamlingen er gratis.
Deltakere må dekke egne reiseutgifter.
Program og informasjon om påmelding kommer i august.