FYR-konferanse om fagfornyelsen i fellesfagene på yrkesfag

Illustrasjonsbilde av jernskive om måler
Invitasjon til FYR-konferanse om fagfornyelsen i fellesfagene på yrkesfag

6.februar 2020, Radisson Blu Hotel, Trondheim Airport

FYR-prosjektet (Fellesfag, yrkesretting og relevans) er avsluttet, men arbeidet med yrkesretting av fellesfagene i videregående skole skal fortsette. De nasjonale sentrene som deltok i prosjektet ønsker fortsatt å bidra til dette arbeidet.

Målet med konferansen er å videreutvikle yrkesretting og relevans inn i skolenes arbeid med fagfornyelsen ved at lærere får anledning til erfaringsdeling og samarbeid.

Målgruppa for konferansen er fellesfaglærere og programfaglærere på yrkesfag, mellomledere med spesielt ansvar for yrkesretting på skolenivå og fylkesrepresentanter med ansvar for videregående opplæring, yrkesretting og relevans.

Det er viktig for utbyttet av konferansen at det deltar flere lærere og ledere fra samme skole.

FYR_logo.png

Informasjon om program og påmelding

Sted:
Radisson Blu Hotel, Trondheim Airport, Lufthavnveien 30, 7502 Stjørdal

Tidspunkt:
Konferansen arrangeres torsdag 6. februar med tidsramme 09.30-15.30.
Registrering fra 09.00.

Dekking av utgifter:
Arrangør dekker konferanseutgifter. Skolene/fylkene må selv betale reiseutgifter, eventuell overnatting og vikarkostnader. Dersom deltakere har behov for overnatting, må dette ordnes selv.

Påmeldte deltakere som ikke møter, må betale dagpakke (eller du kan sende en kollega).

Program:
Det vil bli både fellesøkter og fagspesifikke økter.  Se skisse til program under. Endelig program sendes deltakerne på e-post.

Meld deg på 
 

Påmeldingsfrist: 5. desember 2019

Konferansen har plass til 100 deltakere. Påmeldingslenka stenges når konferansen er fulltegnet.

Foreløpig program

Tid Innhold
09.00-09.30 Registrering og kaffe
09.30-10.15 Felles økt: Fagfornyelsen, overordnet del og  dybdelæring
10.15-10.30 Kaffepause
10.30-11.30 Parallellsesjoner (matematikk, naturfag, engelsk og norsk): Tolkning av nye læreplaner på yrkesfag – muligheter og utfordringer
11.30-12.30 Lunsj
12.30-14.30 Parallellsesjoner fortsetter (matematikk, naturfag, engelsk og norsk)
14.30-14.45 Kaffepause
14.45-15.30 Tverrfaglige tema på yrkesfag