UH-seminar om matematikk i barnehagen 2022

To små barn som sammenligner mengde melk i to melkeglass.
Matematikksenteret arrangerer et årlig seminar for de som underviser i matematikk i barnehagelærerutdanningen. UH-seminaret er en arena å møtes for å diskutere forskjellige tema knyttet til aktuell forskning, undervisning og nye nasjonale retningslinjer.

I 2022 arrangeres UH-seminaret fysisk i Trondheim 2. og 3. mars. Vi gleder oss over å få en digital forelesning av Dr. Nora S. Newcombe fra Temple University. Dr. Newcombe er kjent for sin forskning på kognitiv og romlig utvikling for barn fra 2 måneders alder til 10 år. Hennes foredrag heter "Using Spatial Play to Enhance Early Mathematics Learning", og holdes 2. mars.

I tillegg til det eksterne bidraget, ber vi deltagerne selv melde inn forskning og saker de ønsker å diskutere. 

Dersom du vil bidra på UH-seminaret skriver du det i påmeldingsskjemaet.

Seminaret (med servering) er gratis, reise og overnatting dekkes av hver enkelt.
Det er mulig å melde seg på digital deltakelse på Dr. Newcombes foredrag 2. mars. 
Påmeldingsfrist er 15. februar. 

Meld deg på

Program 2. mars - Thon Hotel Prinsen, Trondheim
11.30 - 12.00  Registrering og kaffe 
12.00 - 13.00 Lunsj
13.00 - 14.00 Presentasjonsrunde og nytt fra Matematikksenteret
14.15 - 16.30 Digital gjesteforelesning med Dr. Nora Newcombe: Using Spatial Play to Enhance Early Mathematics Learning
Diskusjon av aktuelle problemstillinger relatert til forelesningen. Det vil bli lagt inn pauser. 
19:00 Festmiddag
  3. mars - NTNU Kalvskinnet Lysholmbygget, rom LY13, Trondheim (Kart)
 
09.00 - 12.00
  • 9 – 9.30 Magni Elen Hope Lossius, HVL: "Hvem teller i barnehagen, - et blikk på kjønn og arbeid med matematikk".
  • 9.30 – 10 Oliver Thiel, DMMH: «ViduKids»
  • 10 – 10.30 Tamsin Meaney, HVL: «Mathematical interactions with robots»
  • 10.30 – 11 pause/tidsbuffer
  • 11 – 12 Harald Sande, Matematikksenteret: «Kubo workshop»
12.00 - 13.00 Lunsj
13.00 - 13.30 Ønsker for neste år og vel hjem!

 

Se film fra UH-seminaret 2020: