UH-seminar om matematikk i barnehagen 2022

To små barn som sammenligner mengde melk i to melkeglass.
Matematikksenteret arrangerer et årlig seminar for de som underviser i matematikk i barnehagelærerutdanningen. UH-seminaret er en arena å møtes for å diskutere forskjellige tema knyttet til aktuell forskning, undervisning og nye nasjonale retningslinjer.

I 2022 arrangeres UH-seminaret i Trondheim 2. og 3. mars. Vi gleder oss over å få besøk av Dr. Nora S. Newcombe fra Temple University. Dr. Newcombe er kjent for sin forskning på kognitiv og romlig utvikling for barn fra 2 måneders alder til 10 år. Hennes foredrag heter "Using Spatial Play to Enhance Early Mathematics Learning", og holdes 2. mars.

I tillegg til det eksterne bidraget, ber vi deltagerne selv melde inn forskning og saker de ønsker å diskutere. 

Dersom du vil bidra på UH-seminaret, ta kontakt med Camilla Normann Justnes

Seminaret (med servering) er gratis, reise og overnatting dekkes av hver enkelt.
Påmeldingsfrist er 15. februar. 

Meld deg på

Program 2. mars
10.15 - 11.00  Registrering og kaffe 
11.00 - 12.00 Presentasjonsrunde og nytt fra Matematikksenteret
12.00 - 13.00 Lunsj
13.00 - 15.30 Gjesteforelesning med Dr. Nora Newcombe: Using Spatial Play to Enhance Early Mathematics Learning
Diskusjon av aktuelle problemstillinger relatert til forelesningen. Det vil bli lagt inn pauser. 
19:00 Festmiddag
  3. mars
09.00 - 12.00 Bidrag fra UH-nettverket som deltagerne har meldt inn. Detaljer kommer.
12.00 - 13.00 Lunsj
13.00 - 13.30 Ønsker for neste år og vel hjem!

 

Se film fra UH-seminaret 2020: