Sammen om oppdraget - Nettverkssamling om matematikkvansker

Logo Matematikkvansker
"Sammen om oppdraget" er en årlig nettverkssamling for fagmiljøer som arbeider med matematikkvansker. Tema i 2021 er "Kompetanseløft!"

Med stortingsmeldingen Tett på – tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO  varslet regjeringen et kompetanseløft for spesialpedagogikk og inkluderende praksis. I Kompetanseløftet skal PPT, skole, Statped og UH-sektoren samarbeide om å få mer kompetanse nærmere barna.

Under årets Sammen om oppdraget vil vi med plenumsfordrag, parallelle sesjoner, verksted og gruppearbeid løfte fram ulike tema som kan være aktuelle for det tverrfaglige samarbeidet mellom aktørene i arbeidet med Kompetanseløftet. 

Målgruppe for nettverkssamlingen er: PPT, utviklingsansvarlig kommune/fylkeskommune, Statped, universiteter og høyskoler.

Sted: Clarion Hotel & Congress Oslo Airport
Dato: 16. og 17. november, 2021

Det er ingen deltakeravgift. Påmelding inkluderer én overnatting, lunsj begge dager og middag den 16. november. Deltakerne dekker kun reise og eventuelt tilslutningsdøgn fra 15. – 16. november.
Det er bindende påmelding. De som ikke møter blir fakturert for faktiske utgifter.
 

Er du ph.d.- eller masterstudent?

Vi ønsker å gi ph.d.– og masterstudenter mulighet til å presentere sin forskning om Matematikkvansker og tilpasset opplæring.  

Vi ønsker skisser til postere, som inneholder: 

 • Hva er spørsmålet? 
 • Hvorfor dette er viktig? 
 • Hvordan svarer studien på problemet? 
 • Hva ble gjort? 
 • Hvilke funn ble gjort? 
 • Hva er konklusjonen? 
 • Hva kan man undersøke videre? 

Vi legger opp til at deltakerne selv velger hvilken posterpresentasjon de vil se og at det er rom for spørsmål og diskusjoner om posteren. 

Frist for innsending av skisse til poster er 15. oktober, 2021.  

Skissen sendes til olaug.svingen@matematikksenteret.no

 

PROGRAM tirsdag 16. november

10.00 – 10.05

Velkommen

10.05 – 11.05

Toward Inclusive Excellence in Mathematics v/Cathery Yeh

11.05 – 11.20

Kompetanseløftet v/Solveig Innerdal, Udir

11.20 – 11.35

Pause med omgrupperinger

11.35 – 12.05

Spør oss, så får dere vite v/Forandringsfabrikken

12.05 – 13.00

Hva skal til for å lykkes med inkludering i matematikk?

 • Hva skal til for å endre praksis?
 • Hva skal lærere, skoleledere, PPT og UH-sektoren bidra med i samarbeidet for å lykkes?

Gruppediskusjoner

13.00 – 14.00

Lunsj

14.00 – 15.10

Parallell 1A: Vertikale tavler
v/Anne-Gunn Svorkmo og Ingunn Valbekmo

Parallell 1B: Digitale ressurser
v/Statped

Parallell 1C: Oppfølging av «Alle Teller!»
v/Anna Järnrot

15.20 – 16.30

Parallell 2A: Vertikale tavler
v/Anne-Gunn Svorkmo og Ingunn Valbekmo

Parallell 2B: Digitale ressurser
v/Statped

Parallell 2C: Oppfølging av «Alle Teller!»
v/Anna Järnrot

19.00
__________

Middag

 

 

PROGRAM onsdag 17. november

08.30 – 09.50

Hvordan legger vi til rette for et læringsmiljø der vi inkluderer alle elevene i matematikkundervisningen? 
v/Holmboeprisvinnerne: Geir Birkeland, Ingunn Valbekmo og Skage Hansen

Det åpnes for diskusjon etter innleggene

09.50– 10.10

 

Pause

10.10 – 11.30

Parallell 3A: Eksplisitt undervisning
v/Anna Järnrot

Parallell 3B: En case – planlegge tiltak
v/ Astrid Seljeflot og Linda Johansen

Parallell 3C: Observasjon av barns strategier i arbeid med tall
v/Olaug Lona Svingen

11.30 – 12.30

Lunsj

12.30 – 13.00

Posterpresentasjon fra doktorgradsarbeider og mastergradsstudenter 

13.00 – 14.15

Matematikkopplæring for alle – hvordan inkludere alle elevene! v/Else Havnevik Devold og Marte Haugen

14.15 – 14.30
__________

Evaluering og avslutning

Forberedelse til nettverkssamlingen 

Programkomiteen ønsker å betone at «Sammen om oppdraget 2021» er en nettverkssamling. Det gjør vi gjennom å legge inn noen forberedelser for de som deltar.  

Til økten «Hva skal til for å lykkes med inkludering i matematikk?» ber vi om at deltakerne tenker igjennom følgende spørsmål: 

 • Hva skal til for å endre praksis? 
 • Hva skal lærere, skoleledere, PPT og UH-sektoren bidra med i samarbeidet for å lykkes? 

Paralleller onsdag 

Det ligger forarbeid i alle parallellene. Det kan være å lese forskningsartikkel, case-beskrivelse eller fagstoff knyttet til arbeid med moduler. Artikler og case-beskrivelse sendes ut på mail etter at påmelding er avsluttet.  
 

Om Sammen om oppdraget

Nettverkssamlingen "Sammen om oppdraget" er et årlig tiltak for å bygge opp et sterkt kompetansemiljø knyttet til matematikkvansker i Norge. Her samarbeider flere fagmiljø med problemstillinger på dette området, og målet er å utnytte og utvikle kompetansen som finnes i de ulike miljøene.

Vi tar forbehold om endringer av konferansen pga. smittervernsregler.