Matematikk i barnehagen 2019

Liten jente som balanserer en stor, rød terning på hodet. Terningen viser tallet fem.
Konferansen arrangeres for første gang i 2019.

Bidragsytere er både forskere og ansatte i barnehager som deler erfaringer, kunnskap, aktiviteter og ideer rundt tema. 

Konferansen består av plenumsforedrag og verksted. Plenumsforedragene er på 30 – 45 minutter. Verkstedene er på 75 minutter, der tiden hovedsakelig benyttes til en aktivitet, eller en kombinasjon av presentasjon (maks 15-20 minutter), aktivitet og diskusjon. Verkstedene er aktivitets- og/eller diskusjonsbaserte.

08:00-09:00

Registrering og kaffe

 
09:00-09:15

Velkommen!  San Siro 3
Åpning av konferansen ved Kjersti Wæge, leder Matematikksenteret

 
09:15-10:00

Matematikkundervisning for toddlare  San Siro 3
Camilla Björklund, Göteborgs Universitet
Hanna Palmér, Linnéuniversitetet

Plenum
10:00-10:40

Mekaniske leker i barnehagen – funn fra realfagsprosjekt  San Siro 3
Oliver Thiel, DMMH

Plenum
10:40-11:00

Pause med forfriskninger

Plenum

11:00-12:15

 

Parallell A1 - Rom San Siro 3
Tidlig innsats allerede i barnehagen? 
Olaug Lona Svingen, Matematikksenteret
Svein Anders Heggem, Matematikksenteret

Parallell A2 - Rom Messanin 1
Numicon i barnehagen
Marianne Selnes, Dønski barnehage
Gro Synnøve Rugtveit, Dønski barnehage

<Parallell A3 - Rom Messanin 2
Geitekillingen som kunne telle til ti – undring og utforsking av tall
Elena Bøhler, OsloMET
Pirabahini Somasundaram, OsloMET

Parallell A4 - Rom Godfoten
Favoritter fra Espira Pi-parken! Lekende matematikk med ting dere har i barnehagen
Oda Bjerknes, Espira Pi-parken

Parallell A5 - Rom Nils Arne
Spill med barna – lær matematikk!
Monica Rehaug, Matematikksenteret

Parallell A6 - Rom Brassesparket
Å undre seg handler ikke alltid om å finne svar
Charlotte Clausen, Lønnås barnehage

Parallell A7 - Rom Sparebank 1
Mekaniske leker
Oliver Thiel, DMMH

Paralleller før lunsj
12:15-13:15 Lunsj  
13:15-14:30

Parallell B1 - Rom San Siro 3
Tidlig innsats allerede i barnehagen?
Olaug Lona Svingen, Matematikksenteret
Svein Anders Heggem, Matematikksenteret

Parallell B2 - Rom Messanin 1
Numicon i barnehagen
Marianne Selnes, Dønski barnehage
Gro Synnøve Rugtveit, Dønski barnehage

Parallell B3 - Rom Godfoten
Hypatia i barnehagen – erfaringer fra et prosjekt gjennom Erasmus+ 
Turid Langås, Ekne barnehage
Randi Hindberg, Ekne barnehage
Kari Olafsen Aunet, Ekne barnehage

Parallell B4 - Rom Messanin 2
Matematikkaktiviteter i uterommet
Heidi Haugmo Hoel, Haukvatnet friluftsbarnehager
Hanne Solem, Haukvatnet friluftsbarnehager
Mari Stjern, Haukvatnet friluftsbarnehager
Audhild Lillegård, Haukvatnet friluftsbarnehager

Parallell B5 - Rom Brassesparket
Puslespill i 2- og 3- dimensjoner
Anne-Gunn Svorkmo, Matematikksenteret

Parallell B6 - Rom Nils Arne
Vil du være med på leken? Vi leker og lærer med Blue-Bot
Gunn Renate Tunstad, Svarholt skole

Parallell B7 - Sparebank 1
Mekaniske leker
Oliver Thiel, DMMH

Paralleller etter lunsj
14:30-14:45 Pause  
14:45-15:15

Progresjon i matematikk – utvikling eller måloppnåelse?  San Siro 3
Elena Bøhler, OsloMET

Plenum
15:15-16:00

Matematikk i overgang fra barnehage til skole  San Siro 3
Else Devold, Nordtvedt skole

Plenum

16:00-16:15

__________

Avslutning og vel hjem!