Nasjonal nettverkssamling: Sammen om oppdraget 2019

Den årlige nettverkssamlingen "Sammen om oppdraget" ble avholdt på Gardermoen 5. og 6. november.

Hovedtema i 2019 er samarbeid mellom skole og PPT, og hvordan Statped og UH-sektoren kan bidra inn i dette samarbeidet.

På nettverkssamlingen samarbeider de ulike fagmiljøene om problemstillinger knyttet til matematikkvansker. Samlingen er et tiltak for å bygge opp et sterkt kompetansemiljø på dette området i Norge, ved å utnytte og utvikle kompetansen som finnes i de ulike miljøene.  

Program med presentasjoner, tirsdag 5. november

Tid Innhold
10:00-10:30

Velkommen til nettverkssamling
Olaug Lona Svingen

 
10:30-12:00

Hvordan kan skole og PPT samarbeide for inkludering og mestring
Lars Arild Myhr

Plenum
12:00-13:00

Lunsj

 
13:00-14:30

Tverretatlig samarbeid for inkludering og mestring

  • Hvordan kan skole og PPT samarbeide om utvikling av praksis?
  • På hvilken måte kan PPT, Statped og UH-sektoren være et relevant støttesystem for skolen?
Plenum
14:30-15:00

Pause

 

15:00-16:15

Samarbeid PPT/Skole – Hva skal til for å lykkes? Sett fra tre perspektiver
PPT v/Gry, Skoleledelsen v/Dorthe, Lærerne v/Haakon Skien PPT og Stigeråsen skole

Plenum
18:30 Middag

 

 

Program med presentasjoner onsdag 6. november

Tid Innhold
08:30-09:30

Samarbeid mellom spesialpedagog og lærer for et tilpasset tilbud i matematikk
Anita Movik Simensen

Samarbeid mellom skole og PPT i en case fra 9. trinn
Svein Aastrup

Intensiv opplæring
Modul fra kompetanseutviklings-pakker laget av Statped og Matematikksenteret

Paralleller
09:30-10:00

Pause

 
10:00-11:00

Hva sier forskning om årsakene til at resultatene av en intervensjon opprettholdes eller fader ut?
Anita Lopez-Pedersen

Samarbeid mellom skole og PPT i en case fra 5. trinn
Svein Aastrup

Undersøke skolens vurderings- og oppfølgingspraksis
Modul fra kompetanseutviklings-pakker laget av Statped og Matematikksenteret

Paralleller
11:00-11:30

Pause

 

11:30-12:15

Utredning av dyskalkuli – hovedoppgaver og ansvar mellom opplæring og helse
Tone Dalvang

Plenum
12:15-13:15

Lunsj

 
13:15-14:30

Logopedisk utredning av räkneförmåga vid Danderyds sjukhus
Olof Tyche og Carina Ode

Plenum

14:30-15:00

Oppsummering og avslutning
Olaug Lona Svingen