Konferansen Matematikk i barnehagen 2021

Gutt og jente i barnehagealder som stabler doruller oppå hverandre
Er du barnehagelærer-student, ansatt i barnehage, eller jobber med temaet matematikk i barnehagen? Vi ønsker velkommen til konferanse i Trondheim den 2. desember 2021!

Viktig informasjon om koronasituasjonen

Det er stigende smittetall i Trondheim, men ingen nasjonale eller lokale restriksjoner på gjennomføring av arrangement. Konferansen Matematikk i barnehagen vil slik situasjonen er nå, bli gjennomført. Vi vil sørge for at smittevern blir godt ivaretatt under konferansen og oppfordrer alle deltagere til å bruke munnbind (ta gjerne med egne munnbind). 

Vi tar høyde for at det kan komme endringer på kort varsel. Vi har kontinuerlig kontakt med Trondheim kommune, og dere vil få beskjed om evt. endringer per e-post.

Se lokale påbud og anbefalinger i Trondheim 

Bidragsytere er både forskere og ansatte i barnehager som deler erfaringer, kunnskap, aktiviteter og ideer som du kan bli inspirert av. 

Konferansen består av plenumsforedrag og verksted. Plenumsforedragene er på 30 – 40 minutter. Verkstedene er på 75 minutter, der tiden benyttes til kort presentasjon, men hovedsakelig til aktiviteter. Vi gjør oppmerksom på at det er plass til 30 deltagere på verksted og 80 deltagere på storverksted – og at førstemann til mølla får plass. Håper å se deg der!

Barnehagekonferansen 2021 arrangeres på Scandic Lerkendal, Trondheim, 2. desember. Vi har 200 plasser, så det kan være lurt å melde seg på raskt.

Påmelding er nå stengt. 

Pris: kr. 500,- + mva. = kr. 625,-
Studenter får delta helt gratis! 

Frist for påmelding 21. november. 
Ønsker du å ha en stand, ta kontakt med Randi Håpnes

Program

Tidspunkt Innhold Type
8:00-8:45 Registrering og kaffe  
8:45-9:00 Velkommen og et åpningsnummer
Rom: San Siro 
Pl.
9:00-9:30
Matematiske samtaler i barnehagen m/ Camilla N. Justnes fra Matematikksenteret
Rom: San Siro 3
 Camilla N. Justnes profilbilde

Les mer

Matematiske samtaler og kommunikasjon er avgjørende for barns forståelse og utvikling i matematikk. Barnehagen skal stimulere barns nysgjerrighet, glede og interesse for fagområdet antall, rom og form. Da må barna få delta i matematiske samtaler hvor de får tid og mulighet til å stille spørsmål, tenke, lage egne forklaringer og lytte til andre. I dette plenumsforedraget får du vite mer om hvordan du kan møte barna med engasjement og legge til rette for matematiske samtaler for å støtte barns utforskning, tenkning og utvikling i matematikk.

PRESENTASJON 

Pl.
9:35-10:15
Matematikkundervisning med de yngste i barnehagen m/ Hanna Palmér fra Linnéuniversitetet, Sverige
Rom: San Siro 

Hanna Palmér profilbilde

Les mer

I prosjektet Educational studies of toddlers’ number sense and emerging arithmetic skills er målet å utdype kunnskapen om hvordan barn i alderen 1-3 år lærer å forstå og bruke tall og telling. I prosjektet har tre førskolelærere og to forskere samarbeidet i tre år for i fellesskap å utvikle og teste didaktiske studier med barnehagens yngste barn. Målet har vært todelt; å undersøke hvordan barns talloppfatning og begynnende aritmetiske ferdigheter gestalter seg og utvikles over tid, og dels å utvikle og teste en undervisning som passer for barn som støtter denne utviklingen.

Foredraget er basert på to av undervisningsaktivitetene som gjennomføres i prosjektet. Den ene er basert på den klassiske sangen "An Elephant Balanced". I prosjektet fremføres sangen både med rekvisitter og som et skuespill der barna selv opptrer. Den andre aktiviteten er en boklesingsaktivitet med en spesialdesignet bok for prosjektet som leses med materialer og rekvisitter. Aktivitetene i seg selv er ikke unike i barnehagen – tvert imot – men i prosjektet har vi utfordret og testet potensialet i aktivitetene som matematikkundervisning. Basert på et forskningsperspektiv har vi systematisk studert hva som er mulig å lære når aktivitetene utføres på ulike måter. En teoretisk drevet tilnærming til planlegging og gjennomføring er imidlertid ikke nok for aktivitetene til å bli matematikkundervisning, men her ser vi behovet for førskoleperspektivet, hvordan oversetter førskolelæreren prinsippene til en undervisning som er lydhør overfor de enkelte barns behov og interesser? Det er klart at barnehagelærerens kompetanse til å se det enkelte barn og tilpasse de planlagte aktivitetene slik at hvert barn har de beste mulighetene til å utvide sin kunnskap og erfaring blir uunnværlig. I tillegg er det et operativt perspektiv, hvordan er det mulig å utføre undervisning som når hvert barn i en aktivitet som på mange måter samtidig er åpen og fleksibel, - begrenset og kontrollert.

Pl.
10:20-10:40
Pause
 
10:40-11:55
Verksted i parallelle sesjoner
A1
Matematisk lekotek m/ Minimatikk 
Rom: San Siro 

Maud Krag profilbilde

Les mer

Minimatikk har gjennom flere år prøvd ut førmatematiske aktiviteter i samarbeid med pedagogiske ledere i barnehager og med grupper av barn på Deichmanske bibliotek. Aktivitetene støtter metode for utforsking, og gir pedagoger en modell og et materiale for å bli enda bedre til å gjennomføre matematiske samtaler med barna. På dette verkstedet får du prøve ut aktiviteter som retter seg primært mot barn 4-6 år, men mange 3-åringer vil ha utbytte av dem. Materialet omfatter tall -og mengdeleker, geometrileker, aktiviteter med mønstre og sammenhenger, retninger og posisjoner, samt logiske tenkenøtter. Det er lagt spesiell vekt på logikk.

Maud Krag er faglig ansvarlig for Minimatikk. Har bakgrunn som lærer og pedagogisk forskningsinstitutt.

Yasmina Bougrine er pedagogisk leder i Munkerud miljøbarnehage.

Gona Mohammed er pedagogisk leder i Åssida barnehage.

Yasmina og Gona har begge vært ivrige brukere og pådrivere under utviklingsprosessen, og har gjennomgått kurs i modell og metode for opplæring videre i egen barnehage.

PRESENTASJON  Vedlegg 1, 2, 3, - 4, 5, - 6, 7, 8, 9, - 10, 11, - 12 (01, 02, 03, 04), 13, og 14

A2
Koding i barnehagen – teknologiforståelse i barnehøyde m/ Preben Struckmann Hansen fra Kubo Education, Danmark
Rom: Brassesparket
Preben S. Hansen profilbilde

Les mer

Vår verden blir mer og mer teknologidrevet. Dette krever en “digital” dannelse, fantasi og kreativitet så barna lærer å velge til og fra. KUBO har gjort det lett for barn helt ned til fire år at arbeide med Hands-on koding. I verkstedet får du en basis forståelse for hva kodning er og rik mulighet for selv at prøve kræter med det.
(Vi gjør oppmerksom på at verkstedet blir holdt på dansk.)

Preben Hansen har vært med fra starten i KUBO og er ansvarlig for utviklingen og implementering av KUBO  undervisningsløsninger globalt. Han har tidligere 16 års erfaring fra LEGO Education.

 PRESENTASJON

A3
Komponering av mønster og strukturer med resirkulerte materialer m/ Mona R. Rosenlund (Nord Universitet) og Kari O. Aunet (Levanger kommune)
Rom: Godfoten

Diverse resirkulerte materialer

Les mer

I forbindelse med et forskningsprosjekt i samarbeid mellom Nord Universitet og Levanger kommune, studerer vi barns komponering av mønster og strukturer i kreativ aktivitet med resirkulerte materialer. I dette forskningsprosjektet observerer vi barn som gjennomfører en workshop med masse resirkulert materialer, og det er en slik workshop dere får være med på i dette verkstedet. Det blir en kort presentasjon av forskningsprosjektet og dermed praktisk arbeid med materialene.

Det er lite forskning der barns kreative aktiviteter sees i sammenheng med matematisk forståelse. Med å kombinere forskere med matematisk kompetanse og forskere tett på praksisfeltet, er målet å knytte sammenhenger mellom barns intuitive løsninger og matematikkfaget.

Enhet barnehage etablerte Hypatiarommet i Rådhuset for omtrent 3 år siden. Mange barnehagebarn har i løpet av disse årene fått besøke rommet og holdt på med kreative aktiviteter med resirkulerte materialer. Barna viser stor glede når de deltar i disse aktivitetene. Som barnehageeier, er det ønskelig å åpne arenaen for forskning og hva slike aktiviteter stimulerer i forhold til barnas matematiske forståelse og utvikling. Det håper vi å oppnå gjennom forskningssamarbeidet med Nord Universitet.

PRESENTASJON 

A4
Realfag gjennom lek og bevegelse i hallen, og i leken ute og inne m/ Kristiansund Idrettsbarnehage
Rom: Messanin 1

Linn Glomstad og Monica E. Torp profilbilde   

Les mer

Vi ønsker å synliggjøre hvordan vi i Kristiansund Idrettsbarnehage jobber med fagområdet antall, rom og form gjennom lek og bevegelse, både i hallen og ute og inne som idrettsbarnehage. Spesielt i hallen er det gode forutsetninger til å bruke matematikk og realfag. Vi tenker å synliggjøre hvordan vi bruker mattekassen gjennom en aktiv hverdag med de verktøyene vi har der, som for eksempel motorikkterning , fargeterning og vanlig terning. Vi kommer inn på hvordan man ved bruk av mattekassen kan tilrettelegge for og stimulere til å leke og være kreative og skapende i matematikk. Deltakerne får selv prøve en del aktiviteter på dette verkstedet.

Linn Glomstad : 38 år Pedagogisk leder og Realfagsveileder i Kristiansund Idrettsbarnehage. Utdannet førskolelærer ved DMMH. Jobber med skolestarterne.

Monica Espvik-Torp: 39 år Pedagogisk leder og Realfagsveileder i Kristiansund Idrettsbarnehage. Utdannet barnehagelærer, med mastergrad i barnehagekunnskap ved DMMH. Jobber med 4-åringene.

A5
Lek og utforsking med kuler, sirkler og andre runde former – storverksted m/ Anne H. Nakken (DMMH) og Camilla N. Justnes (Matematikksenteret)
​​​​​Rom: Messanin 2

Anna Nakken og Camilla Justnes profilbilde

Les mer

Dette storverkstedet har en kort faglig introduksjon. Deretter får dere høre om erfaringer fra Solemdal barnehage og prøve ut en rekke praktiske aktiviteter. Aktivitetene er lekbasert og tar utgangspunkt i enkelt utstyr som ofte er tilgjengelig i barnehager.

PRESENTASJON 

V.
12:00-13:00
Lunsj
 
13:00-14:45
Verksted i parallelle sesjoner
B1
Matematikkmaskin m/ Oda Bjerknes i Espira-parken i samarbeid med Matematikksenteret
Rom: San Siro 

Oda fra Piparken

Les mer

Våren 2021 sendte Matematikksenteret matematikkmaskinen sin til Espira-parken i Oslo, og et spennende prosjekt utviklet seg. Det er ikke en ekte maskin, men et leketøy som kan brukes til utforsking. Camilla Justnes fra Matematikksenteret og Oda Bjerknes fra Espira-parken utforsket maskinen foran kamera og oppdaget at maskinen kan gjøre de utroligste forvandlinger. Det ble puttet inn ulike gjenstander og matematikkmaskinen lagde både en fler, to flere, halverte, og doblet både antall og lengde. Du kan se mer om matematikkmaskinen her: https://www.mattelist.no/562

I dette verkstedet får du mulighet til å lage en matematikkmaskin og utforske hvilke egenskaper din maskin har. Målet med verkstedet er å inspirere til utforskende og lekent arbeid med matematikk med barnehagebarn. Etter dette verkstedet vil du ha et opplegg du kan ta med rett inn på avdeling i barnehagen.

Oda Bjerknes er realfagspedagog i Espira-parken, et realfagssenter for barnehagebarn, både fysisk og digitalt. Oda har et sterkt engasjement for realfag i barnehagen og vektlegger nysgjerrighet, utforskende arbeid, lekende og morsomme aktiviteter, pedagogiske miljøer og en deltakende voksenrolle. 

Oda Bjerknes er utdannet barnehagelærer, og har jobbet med barnehagebarn i alle aldre i ti år. Espira-parken ble opprettet i 2017 og Oda fikk rendyrke sin interesse for realfag i barnehagen. Parallelt med direkte arbeid med barn, har Oda vært aktiv kursholder, samarbeidet med Matematikksenteret i utvikling av aktiviteter, skrevet naturfagsbøker for 1. og 2. trinn for Gyldendal, og i dag deltar hun i et internasjonalt forskningsprosjekt om naturfagssamtaler i barnehagen (Scitalk).

Oda og Espira-parken har hatt et ønske om å nå ut til alle barn i Norge. Derfor finner du nå Espira-parken også digitalt! På YouTube, TikTok, Facebook og Instagram finner du videosnutter laget for barn, og til inspirasjon for voksne som har eller arbeider med barn.

B3
Nordnorsk vitensenter: Robotlek og digitale verktøy i barnehagen m/ Astrid Wara og Nina B. Olsen
Rom: Godfoten

Astrid Ware og Nina B. Olsen profilbilde

Les mer

Hvordan kan man enkelt la små roboter være med å berike leken for å la barna utforske parrkobling, visualisering og rekkefølge? Til dette verkstedet trenger man ingen forkunnskaper om programmering. Sammen ser vi på hvilke muligheter det gir å jobbe med programmering i barnehagen både med og uten roboter.

Kan vi klare å la ungene lære med hele kroppen? Vi ser på hvordan barna kan utforske for å begripe og gripe sin egen forståelse gjennom lek og samtale.

Astrid Wara underviser I naturfag og matematikk på barnehagelærerutdanningen ved UiT Norges Arktiske Universitet. Tidligere har hun arbeidet ved Nordnorsk vitensenter og drevet med realfagsformidling i en årrekke. Hun er utdannet allmennlærer og har mange års erfaring fra undervisning i grunnskolen fram til hun i 2013 fikk en særlig interesse for barnehagesektoren og matematikk og realfag for de yngste barna i utdanningsløpet.

Nina Boine Olsen jobber som vitensenterpedagog ved Nordnorsk vitensenter i Tromsø, der hun underviser barn i barnehagen og elever helt opp i ungdomsskolen. Hun har en master i matematikkdidaktikk og lang erfaring med undervisning innen matematikk og naturfag i skolen.

PRESENTASJON 

B4
Matematikk med bevegelsesglede m/ Læringsverkstedet avd. Brekkåsen Idrettsbarnehage
Rom: Messanin 1

Brekkåsen ansatte profilbilde

Les mer

Dette blir et aktivt verksted med mye bevegelse og deltakelse. 

Barna skal lære gjennom kroppslig utfoldelse. I Brekkåsen idrettsbarnehage er vi opptatt å bruke kroppen som verktøy for å lære og utvikle seg. Barna skal øve, prøve og mestre. Vårt mål er at barna skal oppleve og bevare en indre glede ved å være i aktivitet, og kjenne på bevegelsesglede. Siden vi er en idrettsbarnehage ser vi mulighet til å bruke elementer fra idrett, lek og bevegelse inn i alle våre fagområder.

Ved å stimulere barn til å oppdage, utforske, undre seg, tørre å gjøre feil, resonere, argumentere for, og begrunne sine ideer og løsninger samarbeider personalet og barna for å se hvordan matematikk fremgår i dagligliv, natur, kunst og med teknologi.

På verkstedet får dere høre om vårt prosjekt om skolestarternes matematiske utvikling fra de begynner i barnehagen til vi sender de videre til skolen. Prosjektet er utviklet ved hjelp av våre Idrettspedagogiske metodikk/arbeidsmetode i barnehagen, og deretter prøvd med hele barnehagen.

Prosjektgruppa fra Brekkåsen Idrettsbarnehage består av:

Hjørvard Bjørnbeth, daglig leder. Hjørvard har 20 års erfaring med å jobbe i barnehage, 11 år som pedagogisk leder i 5 ulike barnehager og 9 år som daglig leder. Han har allsidig erfaring både pedagogisk og privat og er opptatt av at barn skal være mere i bevegelse og aktivitet enn å sitte stille og hvile.  

Håvard Hovin, pedagogisk leder. Håvard har 10 års erfaring fra jobb i barnehage. 8 år som pedagogisk leder. Han er barnehagelærer med fordypning i natur og friluftsliv, med erfaring fra småbarn, storbarn og friluftsavdeling. Er opptatt av å lære gjennom kroppen, mestre og utfordre.

Julie Kinn Raen, pedagogisk leder. Julie er utdannet ved Dronning Mauds Minne Høgskole, med tre års fordypning i natur og friluftsliv.  
Hun har to års erfaring fra jobb i barnehage. Ett av disse som pedagogisk leder. Erfaring fra småbarn, og friluftsavdeling (storbarn). Julie er opptatt av å skape positive opplevelser og mestring, både i møte med andre mennesker og naturen.

Henriette Midtlyng, Barnehagelærer. Henriette er utdannet ved Dronning Mauds Minne Høgskole, med fordypning i realfag i lek og læring. Henriette er nyutdannet våren 2021 og jobber nå som barnehagelærer ved storbarnsavdeling. Hun er opptatt av å se barnas interesse, undring og utforskning i barnehagen.

B5
Undring og problemløsing i barnehagen med matematisk julekalender – storverksted m/ Monica Rehaug og Anne-Gunn Svorkmo (Matematikksenteret)
Rom: Messanin 2

Anne Gunn og Monica profilbilde

Les mer

På dette verkstedet vil vi presentere årets matematiske julekalender for de yngste barna! Hvordan legge til rette for at barn kan undre seg, resonnere og tenke logisk slik at de kan løse enkle problemløsningsoppgaver? Tegninger og konkreter er blant flere gode hjelpemidler. Vi vil dele noen ideer på hvordan dette kan gjøres. Selvfølgelig skal vi løse flere av oppgavene slik at dere er forberedt på å ta i bruk den matematiske julekalenderen i egen barnehage.

Monica Rehaug og Anne-Gunn Svorkmo jobber på Matematikksenteret og har i flere år laget matematisk julekalender for barnehage og grunnskole. 
De er begge interesserte i problemløsning og oppgaver som kan motivere barn i alle aldre for matematikk.

PRESENTASJON 

V.
14:15-14:30
Pause
 
14:30-15:00
Språkarbeid relatert til fagområdet antall, rom og form m/ Heidi Sandø og Gunilla Eide Isaksen (Skrivesenteret)
Rom: San Siro 

Heidi Sandø og Gunilla Eide Isaksen profilbilde

Les mer

I denne økta vil dere få et innblikk i hvordan barnehageansatte kan jobbe med matematisk språk og begreper gjennom å ha en utforskende tilnærming i samspillet med barna. Vi vil også løfte fram hvordan lek med rim, rytme og estetiske sanseopplevelser kan kobles sammen med barns muntlige- og skriftspråklige utforskning. Gjennom å tilby et rikt språkmiljø med matematiske artefakter for barn i naturlige kontekster, kan også deres nysgjerrighet og gryende matematiske forståelse fremmes. Dette er et praksisnært innlegg som viser gode barnehagepraksiser gjennom bruk av bilder og film. 

Skrivesenterets hjemmeside kan dere finne mange spennende ressurser som viser hvordan barnehagen blant annet kan arbeide med språk, lesing, utforskende skriving og digital praksis.

Heidi Sandø er universitetslektor ved Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforsking (NTNU). Hun har master i barnehagekunnskap. Sandø har lang erfaring fra barnehage og skole. Sandø har de siste årene hatt et spesielt fokus på å lage nettressurser som omhandler overgangen fra barnehage til skole og barnehagens digitale praksis. Sandø har også gitt ut boka Språkarbeid og utforskende skriving i barnehagen (2018) sammen med Iris Hansson Myran. Hun er involvert i store nasjonale satsninger innen språk, lesing og skriving i barnehage og skole. Heidi Sandø har også vært involvert i arbeidet med utvikling av ny rammeplan.

Gunilla Eide Isaksen er universitetslektor ved Nasjonal senter for skriveopplæring og skriveforsking (NTNU). Hun har master i førskolepedagogikk og 18 års erfaring fra arbeid i barnehagen som spesialpedagog og pedagogisk leder. Isaksen har hovedsakelig jobbet med barn i aldersgruppen 3-5 år, spesielt med ansvar for førskolegruppen. De siste tre årene har hun jobbet som faglærer i pedagogikk ved barnehagelærerutdanningen i Volda og lærerutdanningen ved NTNU.

PRESENTASJON 

Pl.
15:05-15:45
Matematikk er gøy, engasjerende og vakkert – praktisk og kreativ matematikk sammen med barnehagebarn m/ Rene Beathe Hansen fra Pi-parken
Rom: San Siro 

Rene Beate Hansen profilbilde

Les mer

Matematikk finner vi over alt og i alt vi driver med. Det er bare å ta en ekstra titt og bli bevisst over det. Å dekke bordet til lunsj er en hverdagslig ting som går helt av seg selv. Med et matematisk blikk på gjøremålet så finnes det mange ledd og løsninger på hvordan vi skal få det til. Praktisk matematikk, med bruk av spørsmål og samtale er gull verdt for liten og stor. Lekens mangfold er nøkkelen til kreative løsninger på matematiske utfordringer. Virkemidler som musikk, dans og drama er med på å gjøre det hele ekstra spennende. Lek, kreativitet og skaperglede er en naturlig ingrediens og rammeplanen implementeres som på en enkel måte når disse ingrediensene er på plass. Dette vil være et foredrag med praktiske eksempler presentert med hjelp av bilder, film, historier og eksempler vist på scenen.

Jeg heter René Beathe Hansen og jobber som pedagogisk leder i @pi-parken i Larvik hvor jeg har jobbet siden august 2019. @pi-parken er Larvik kommunes realfagsavdeling for barnehager. Hit kommer alle skolestarterne i kommunen gjentatte ganger i løpet av siste barnehage år. Hver barnehage flytter inn i @pi-parken en uke av gangen. Barnehagens personal følger barna.

Det er kun jeg som er ansatt i @pi-parken og jeg har ansvar for det pedagogiske innholdet og den daglige driften. Jeg har 17 erfaring som pedagogisk leder i ordinære barnehage hvor jeg hovedsakelig har jobbet med aldersgruppen 3-6 år.

PRESENTASJON 

Pl.
15:45-16:00 Avslutning og vel hjem