UH-seminar om matematikk i barnehagen

Liten gutt som har øyekontakt med ansatt i barnehagen
13. og 14. mars arrangerer vi seminar for barnehagelærarutdannarar og andre som er interesserte i problemstillingar og forsking på matematikk i barnehagen.

Seminaret er eit tiltak for å byggje opp eit sterkt kompetansemiljø om matematikk i barnehagen ved å dele, samarbeide og utvikle kompetanse på tvers av UH-sektoren. På samlinga er det derfor ønskjeleg at deltakarane også bidreg med presentasjon av pågåande forskingsprosjekt og utviklingsarbeid. Dette vil vere med på å løfte tema og problemstillingar som er relevante for fagområdet.

Seminaret gir i tillegg Matematikksenteret høve til å få innblikk i arbeidet som går føre seg i UH-sektoren, slik at vi kan utvikle ressursar og materiell som treffer målgruppa.

Seminaret er avlyst

På grunn av for få deltakarar, har det vorte vedteke at seminaret blir avlyst i år.

Program

Onsdag 13.mars
Forskningsdagen

NTNU Kalvskinnet Akrinn, rom L503

11.00 – 12.00 Velkommen!
12.00 – 13.00 Lunsj i kantina
13.00 – 17.00 ​​

Keynote med Lovisa Sumpter

"Kroppens rolle i matematikklæring" ved Svanhild Breive, UiA

Astrid Hågensen Kleven PhD-stipendiat NTNU

«Progresjon» v/Elena Bøhler, OsloMet

19.30 – 22.00 Festmiddag!

Torsdag 14.mars
Den praktiske dagen

NTNU Kalvskinnet Akrinn, rom L504

08.30 – 09.15

Praktisk arbeid - Begynneropplæring

Olaug Svingen og Beate Nergård, Matematikksenteret

09.15 – 10.00 Pause​​
10.00 – 12.00 ​​

Eksempler fra undervisning

Oliver Thiel og Signe Marie Hanssen, DMMH

Erfaringer fra DiCoTe-prosjektet v/Brekkåsen Idrettsbarnehage

Matematikkstien
Monica Rehaug og Anne-Gunn Svorkmo, Matematikksenteret

12.00 – 13.00 Lunsj i kantina
13.00 – 14.00

Diskusjon og refleksjon om vurderingsformer i UH - problematikken rundt mappeeksamen, ved Anne Nakken

Oppsummering og avslutning

Film frå tidligare UH-seminar (2020)