Novemberkonferansen 2018 med presentasjoner

Program (pdf)

Tirsdag 27. november 2018

Kl.

Plenum/
verksted

Navn/Tittel

Trinn

Rom

10.00-10.30

Åpning

Brynjulf Owren

Alle

San Siro 1 og 2

10.30-11.25

Plenum 1
(P1)

Ems Lord
Better together: Embedding collaborative problem-solving in the classroom

Alle

San Siro 1 og 2

11.25-11.40

Pause

 

 

 

11.40-12.30

Plenum 2
(P2)

Sten Ludvigsen
Dybdelæring i matematikk: Design av læringsmiljø og normer for deltagelse

Alle

San Siro 1 og 2

12.30-13.30

Lunsj

 

 

 

13.30-14.30

Delplenum 1
(D1)

Magnus Fahlström og Lovisa Sumpter
Matematikundervisning och den fysiska miljön

Alle

San Siro 1

13.30-14.30

Delplenum 2
(D2)

Kathrine Frey Frøslie
Eksemplets makt

U+Vgs

San Siro 2

13.30-14.50

Verksted 1
(V1)

Odd Tore Kaufmann og Audun R. Olafsen
Å gjøre feil er en av de beste måtene å lære matematikk på.

Alle

Messanin 1

13.30-14.50

Verksted 2
(V2)

Else Devold
Under bekymringsgrensen? Hvordan skape gode læringsmiøjø for elever som er i matematikkvansker

S+M

Messanin 2

13.30-14.50

Verksted 3
(V3)

Svein Anders Heggem
"Det kan ikke nytte, lærer, jeg får det bare ikke inn!"

S+M+U

Nils Arne

13.30-14.50

Verksted 4
(V4)

Hanne-Marte L. Thoresen og Tonje K. Nordheim
Trådproblemet - muligheter for strukturering av klassesamtalen i en algebraisk kontekst

S+M+U

Telenor

13.30-14.50

Verksted 5
(V5)

Inger Lise Risøy
Nå snakker vi!

M+U

Coop losjen

13.30-14.50

Verksted 6
(V6)

Svend K. Eidsten og Jesper E. Johansen
….. men hva er RIKTIG svar, lærer?

M+U

Ringnes-losjen

13.30-14.50

Verksted 7
(V7)

Arne Amdal
Euklid - Alltid en kilde til inspirasjon

U+Vgs

Go’foten

13.30-14.50

Verksted 8
(V8)

Line Johnsen
Bare kaos, eller meningsfylt læring?

Vgs

Sparebank 1 losjen

13.30-14.50

Verksted 9
(V9)

Thomas Engebretsen og Ingvill Merete Stedøy
Tør vi å gå i dybden eller vil vi plaske på grunt vann?

Vgs

Brasse­sparket

14.50-15.20

Pause

   

 

15.20-16.20

Delplenum 3
(D3)

Bård Vinje & Co
Realfagsløyper

Alle

San Siro 1

15.20-16.20

Storverksted 4
(SV4)

Charlie Gilderdale
Curiosity doesn’t always kill the cat

 M+U+Vgs

San Siro 2

15.20-16.40

Verksted 10
(V10)

Magnus Fahlström og Lovisa Sumpter
Den fysiska miljön i problemlösning

Alle

Messanin 2

15.20-16.40

Verksted 11
(V11)

Else Devold
Under bekymringsgrensen? Hvordan skape gode læringsmiøjø for elever som er i matematikkvansker

S+M

Messanin 1

15.20-16.40

Verksted 12
(V12)

Svein Anders Heggem
"Det kan ikke nytte, lærer, jeg får det bare ikke inn!"

S+M+U

Nils Arne

15.20-16.40

Verksted 13
(V13)

Andreas A. Hagen og Marius Haugsdal
Design av lekeapparater - et lekent geometriprosjekt

S+M+U

Ringnes-losjen

15.20-16.40

Verksted 14
(V14)

Beate Schrader Bordal og Astrid Erdal
Klart matematikkdidaktikk bidrar til godt læringsmiljø!

M+U

Coop losjen

15.20-16.40

Verksted 15
(V15)

Svend K. Eidsten og Jesper E. Johansen
….. men hva er RIKTIG svar, lærer?

M+U

Go’foten

15.20-16.40

Verksted 16
(V16)

Niclas Larson
Hvor mange "skumtomtar" finnes det i verden?

U+Vgs

Telenor

15.20-16.40

Verksted 17
(V17)

Line Johnsen
Bare kaos, eller meningsfylt læring?

Vgs

Sparebank 1 losjen

15.20-16.40

Verksted 18
(V18)

Thomas Engebretsen og Ingvill Merete Stedøy
Tør vi å gå i dybden eller vil vi plaske på grunt vann?

Vgs

Brasse­sparket

19.00

Middag

 

 

 

Onsdag 28. november 2018

08.45-09.45

Delplenum 5
(D5)

Åse Streitlien
Undervisningssamtaler i matematikk

S+M

San Siro 1

08.45-09.45

Delplenum 6
(D6)

Guri Nortvedt
Vurdering for læring i det flerkulturelle matematikkrommet

Alle

San Siro 2

08.45-10.05

Verksted 19
(V19)

Johan Lithner
Undervisning som stödjer kreativ problemlösning i matematik

Alle

Go’foten

08.45-10.05

Verksted 20
(V20)

LAMIS
Matematikk i tre akter

S+M

Messanin 1

08.45-10.05

Verksted 21
(V21)

Tove Branæs og Tone Skori
"Lærer, vil du høre hvordan vi har tenkt?"

S

Ringnes-losjen

08.45-10.05

Verksted 22
(V22)

Bente Irby
Koding i skole - Hva, hvorfor og hvordan

S+M

Coop losjen

08.45-10.05

Verksted 23
(V23)

Gaute Hovtun
Men i matematikktimene hadde vi i alle fall oppvarmings-oppgavene!

M+U

Brasse­sparket

 

08.45-10.05

Verksted 24
(V24)

Hetland vgs, Trude Alsterberg
Matematikkundervisning i et variert og elevaktiviserende miljø

(U)+vgs

Telenor

08.45-10.05

Verksted 25
(V25)

Anne Seland
Dybdelæring i et undrende og utforskende læringsmiljø

(U)+vgs

Messanin 2

08.45-10.05

Verksted 26
(V26)

Nils Fredrik Buchholtz
Hvordan kan vi fremme matematiserings-kompetanser med matematiske byturer?

Oppg. 1  Oppg. 2  Oppg. 3 Oppg. 4

U+vgs

Nils Arne

08.45-10.05

Verksted 27
(V27)

Ole Henning Nyhus, Magne Nesvik og Kristian Roksvaag
IMY - et Miljø for Mestring

U+Vgs

Sparebank 1 losjen

10.05-10.35

Pause

 

 

 

10.35-11.35

Delplenum 7
(D7)

Nils Petter Hauan
Samspillende læringsmiljø, og skole-vitensenter-samarbeid

Alle

San Siro 1

10.35-11.35

Delplenum 8
(D8)

Susanne Prediger
Language counts in math classrooms! Backgrounds and approaches for fostering language learners' mathematics learning

Alle

San Siro 2

10.35-11.55

Verksted 28
(V28)

Kathrine Frey Frøslie
Skrell og tell!

Alle

Brasse­sparket

10.35-11.55

Verksted 29
(V29)

Bente Irby
Koding i skole - Hva, hvorfor og hvordan

S+M

Coop losjen

10.35-11.55

Verksted 30
(V30)

Anders Baumberger
Lær blant trær" - innenfor r = 100m.

S+M

Messanin 2

10.35-11.55

Verksted 31
(V31)

Åse Streitlien
Med lyst til å lære og vilje til å delta. Om kommunikasjon i matematikkundervisningen

S+M

Ringnes-losjen

10.35-11.55

Verksted 32
(V32)

Trine Sørum Forfang
Hvordan skape et godt matematisk læringsmiljø i kollegiet?

Ni metoder  Samleplakat Læringspartner Bruk av geobrett Tangram

S+M+U

Nils Arne

10.35-11.55

Verksted 33
(V33)

LAMIS
Matematikk i tre akter

U+vgs

Messanin 1

10.35-11.55

Verksted 34
(V34)

Maria Fahlgren og Mats Brunström
GeoGebra - en lärandemiljö för utforskande elevaktiviteter

Vgs

Go’foten

10.35-11.55

Verksted 35
(V35)

Skjetlein vgs v/Knut Hølås
Matematikk i praksis gjennom bygging av hus

Vgs

Sparebank 1 losjen

10.35-11.55

Verksted 36
(V36)

Birte Vestergaard
Klasserommet som et "safe room"

Vgs

Telenor

11.55-12.55

Lunsj

 

 

 

12.55-13.45

Plenum 3
(P3)

Johan Lithner
Att undervisa matematik imitativt eller kreativt

Alle

San Siro 1 og 2

13.45-14.00

Pause

 

 

 

14.00-14.50

Plenum 4
(P4)

Henrik Syse
Trygge rom for læring - billedlig og bokstavelig! Noen etiske og filosofiske utfordringer

Alle

San Siro 1 og 2

14.50-15.00

Avslutning