Verksted 36 (V 36)

Utforskende undervisning med programmering på vgs.

Plan for verkstedet:

  • Teoretisk bakgrunn (10 min)
  • Praktisk øvelse del 1 (25 min)
  • Diskusjon (10 min)
  • Praktisk øvelse del 2 (25 min)
  • Diskusjon (10 min)

Beskrivelse av verkstedet:

Teoretisk gjennomgang: Begrepsavklaring algoritmisk tenkemåte, algoritmer og programmering. De- finisjon av algoritmebegrepet, men også begrepet og metoden algoritmisk tenkemåte, Stortingsmel- ding 28, Barefoot computings definisjon, Udirs plakat. Forskning knyttet til utforskende undervisning. Eksempler på arbeidsmåter og aktiviteter.

Praktisk øvelse 1: Deltakerne modellerer elevers undervisningssituasjon: Deltakerne arbeider med oppgaver som handler om å beskrive algoritmer som løser konkrete matematiske problemstillinger. Oppgavene løses ved å beskrive algoritmer/pseudokode, slik at det ikke forutsetter kjennskap til kon- kret syntaks i for eksempel python.

Diskusjon: Utveksling av løsninger. Refleksjoner rundt ulike tilnærminger.

Praktisk øvelse 2: Deltakerne utvikler selv tilsvarende oppgaver og problemstillinger til egne elever i eget fag.

Diskusjon: Utveksling av oppgaver og refleksjon rundt temaet.

Onsdag 27. november kl. 10.30-11.50
Målgruppe: Videregående skole

Knut%20Skrindo.jpgKnut Skrindo
Jeg har hovedfag i matematisk logikk fra UiO. Jeg har undervist på Oslo katedralskole siden 2000 og har siden 2005 skrevet lærebøker i matematikk for vgs for Gyldendal. Jeg har erfaring fra alle matematikkurs på studieforberedende utdanningsprogram. Jeg har holdt mange ulike kurs for lærere. For tiden holder jeg kurset «Programmering i matematikk i videregående skole» for lærere rundt i hele landet.