Problemløsningsoppgaver

Pris: 150 kr

Forside problemløsningsoppgaver

Heftet inneholder over 60 praktiske problemløsningoppgaver som krever at elevene er aktive og kreative i sine forsøk på å løse oppgavene. Heftet er beregnet for elever fra 5. til 10. klassetrinn.
Oppgavene er en oversettelse fra et australsk hefte skrevet av Neville deMestre.

Antall
Postadresse:
Matematikksenteret, NTNU
7491 Trondheim
Besøksadresse:
Gløshaugen,
Realfagbygget, A4
Telefon og epost:
73 55 11 42
ms@matematikksenteret.no
Kjernetid:
09.00-15.00

Personvernerklæring