KONFERANSERAPPORT 2: Popularisering av matematikk

Konfrapp 2

Rapport fra Novemberkonferansen, 17. og 18. november 2003.

OBS ! I den trykte utgaven finnes det en del feil, bl.a mangler en del bilder i Juha Oikkonens artikkel, tittelen på Robin Wilsons artikkel er dessverre feil, den skal være "Stamping through mathematics", samt noen rene formateringsfeil. Disse er rettet i nedlastningsfilen.
Kun for nedlasting.

Postadresse:
Matematikksenteret, NTNU
7491 Trondheim
Besøksadresse:
Gløshaugen,
Realfagbygget, A4
Telefon og epost:
73 55 11 42
ms@matematikksenteret.no
Kjernetid:
09.00-15.00

Personvernerklæring