Velkommen til UH-seminar om matematikk i barnehagen

Nyhet
/
16.01.2024
Liten gutt som har øyekontakt med ansatt i barnehagen
UH-seminaret er ein nettverksarena for forsking og undervisning i barnehagelærarutdanninga. I 2024 blir seminaret arrangert 13. og 14. mars på NTNU Kalvskinnet i Trondheim.

Vi gler oss over å ha fått Lovisa Sumpter frå Stockholms universitetet til å halde hovudinnlegget på UH-seminaret. Ho har forska på yngre barns resonnering og argumentasjon.

Vil du bidra?

Nytt av året er at den første dagen blir dedikert til forsking og dag nummer to til praktisk didaktikk arbeid. Vi ber de derfor melde inn forsking og/eller døme frå praksis som de ønskjer å dele eller diskutere med dei andre deltakarar. Bidrag sender du er e-post til beate.nergard@matematikksenteret.no

Seminaret (med servering) er gratis, reise og deltaking blir dekt av kvar enkelt.

Seminaret er avlyst

På grunn av for få deltakarar, har det vorte vedteke at seminaret blir avlyst i år.