Aktiviteter og Undervisningsopplegg 09

Pris: 150 kr

Ressurspersonhefte 09

Undervisningsopplegg laget av senterets ressurspersoner og presentert på Novemberkonferansen 2009.

Antall
Postadresse:
Matematikksenteret, NTNU
7491 Trondheim
Besøksadresse:
Gløshaugen,
Realfagbygget, A4
Telefon og epost:
73 55 11 42
ms@matematikksenteret.no
Kjernetid:
09.00-15.00

Personvernerklæring