Se den flyr! Matematikk, teknologi og design

Pris: 150 kr

Forside se den flyt

Hva betyr vingeareal, vingespenn og design for flyets fart og glideevne?
Rundskjerm eller firkantskjerm – hvilken form bør en fallskjerm ha?
Hvordan kan du forbedre formen til en x-zylo for a den skal gå lengre og mer stabilt?
Heftet inneholder forslag til aktiviteter med flyvingedesign, fallskjermer, luftraketter og x-zylo. Aktivitetene er koblet mot kompetansemål i matematikk fra LK’06.

Antall
Postadresse:
Matematikksenteret, NTNU
7491 Trondheim
Besøksadresse:
Gløshaugen,
Realfagbygget, A4
Telefon og epost:
73 55 11 42
ms@matematikksenteret.no
Kjernetid:
09.00-15.00

Personvernerklæring