Rapport fra MUN-prosjektet for VGS

Pris: 100 kr

Forside MUN-rapport2

Våren 2009 inngikk stiftelsen IMTEC og Matematikksenteret en avtale om et treårig skoleutviklingsprosjekt med ti videregående skoler. Prosjektet ble avsluttet med et seminar i april 2012.
Erfaringer fra prosjektet er samlet i denne rapporten.

Antall
Postadresse:
Matematikksenteret, NTNU
7491 Trondheim
Besøksadresse:
Gløshaugen,
Realfagbygget, A4
Telefon og epost:
73 55 11 42
ms@matematikksenteret.no
Kjernetid:
09.00-15.00

Personvernerklæring