Regning med tall og algebra

Elever med PC

Dette er en variert samling av oppgaver.  De kan alle løses algebraisk, men det fins også andre måter å løse dem på.

Man kan bruke kvadratsetningene, potensregning, prosentregning og forhold mellom tall. Flere av problemene kan også løses ved tegning eller grafisk, og det er verdifullt for forståelsen å bruke visuelle framstillinger.

Eksempel fra oppgavesettet:

regningta1.PNG 

Tips til veiledning:

  • Hva spør oppgaven om?
  • Noen elever vil regne ut dette ganske raskt. Be disse elevene forklare hvordan de tenker, hva de gjør og hvorfor.
  • Omtrent hvor stort antall forventer dere å finne? F.eks. dobbelt så mange eller tre ganger så mange som antall røde blyanter.
  • Hvis 18 blyanter er 15 % av alle blyantene, hvor mange blyanter er da 5 % av alle? Og hvor mange blyanter vil utgjøre 40 % av alle?
  • Kanskje noen vil løse oppgaven ved å tegne. Elevene kan f.eks. tegne to like lange linjer parallelt, den ene fra 0 % til 100 %, den andre fra 0 til alle blyantene. En tegning kan hjelpe elever med forståelsen (se illustrasjon etter fasiten).
  • Vil Johanne ha fargeblyanter som verken er røde, blå eller grønne?

Relaterte filer