Barnelitteratur

Barnelitteratur

I følge rammeplanen skal barna oppleve et stimulerende miljø i barnehagen som støtter opp om deres lyst til å leke, utforske, mestre og lære. Barnehagen skal introdusere nye situasjoner, temaer, fenomener, materialer og redskaper som bidrar til meningsfull samhandling. Samtidig skal barn delta i aktiviteter som fremmer kommunikasjon og helhetlig språkutvikling. Utvikling av matematisk språk er en del av den helhetlige språkutviklingen.

Barnelitteratur kan brukes som inngangsport til ulike fagområder i rammeplanen, også til fagområdet antall, rom og form. Det er løftet frem i rammeplanen at personalet blant annet skal bruke bruke bøker for å inspirere barn til matematisk tenkning. Ved å bruke litteratur kan personalet bidra til at barn oppdager og undrer seg over matematiske sammenhenger, at de får varierte erfaringer med fagområdet, at de blir introdusert for matematiske problemer og at de opplever matematikkglede.

Når vi skal velge litteratur som inviterer til å erfare matematiske sammenhenger finnes det mye å velge mellom. Det finnes mange gode barnebøker laget spesielt for at barna skal oppdage matematiske sammenhenger, men vi må huske at mange bøker med rikt og spennende matematisk innhold er ikke skrevet med tanke på matematikklæring i seg selv. Personalet bør først og fremst vurdere om boka presenterer en god fortelling som appellerer til barna både visuelt og verbalt, og som oppleves som engasjerende for barna. Når vi benytter litteratur til matematikklæring er det viktig å ta seg tid til å lytte til fortellingen for å nyte den, og deretter bruke matematiske ideer og matematiske ledetråder som utgangspunkt for lek og samtale. 

Flerspråklige fortellinger

 Flerspra%CC%8Aklige%20fortellinger.png

Flerspråklige fortellinger åpner ikke bare for spennende flerspråklig arbeid i barnehagen. Personalet kan også på ulike måter bruke fortellingene til skape et miljø der barna kan utforske og oppdage matematikk i dagligliv og i kunst og kultur.

Med de flerspråklige fortellingene kan dere blant annet:

  • Utvikle matematikkspråket som en del av språket vårt, f.eks. ved å
    • Bruke frasene som starter og avslutter fortellingene på ulike språk.
    • Bruke sanger, rim og regler som er innvevd i fortellingene.
    • Plukke ut sentrale ord og begreper som finnes i fortellingene.
  • La fortellingene bli utgangspunkt for matematiske samtaler med barna. Ved å lytte til fortellingen blir de en felles opplevelse og dermed en felles kjent kontekst. Fortellingene kan bidra til å synliggjøre en situasjon der vi viser barn at matematikk eksisterer i det virkelige liv.
  • Utvikle et aspekt ved matematikk som er tilstede i fortellingen. Disse kan du f.eks. få fram ved å stoppe ved ulike detaljer i fortellingen eller ha med konkretiseringsmateriell som utvider og forsterker.
  • La fortellingene bli utgangspunkt for prosjektarbeid som strekker seg over flere uker og berører flere fagområder i rammeplan for barnehagen.

Fortellingen om Hatteselgeren er hentet fra en ressurs knyttet til flerspråklige fortellinger. Ressursen er utviklet av NAFO og finnes her: https://morsmal.no/norsk-flerspraklige-fortellinger/8025-hatteselgeren

Ideer til barnelitteratur med matematisk innhold

Heldigvis finnes det en skattekiste av flotte barnebøker som dere kan boltre dere i. Barnelitteratur er en selvskreven del av barnehagen, og noen ganger leser vi ei bok kun for å nyte historien og samværet der og da. Andre ganger inviterer boka til videre utforskning, lek og samtaler innenfor flere fagområder. Ei bok kan kan gi rike muligheter til å arbeide lekende med både barnas språk- og matematiske utvikling. Under presenterer vi noen bøker med relevant, spennende og morsomt matematisk innhold. Vårt utvalg blir uansett bare en liten dråpe i havet i forhold til alt som finnes og vi håper dere stadig finner nye favoritter.

Listen vil bli oppdatert jevnlig. Vi er veldig takknemlige for tips til spennende bøker dere bruker i barnehagene. Skriv gjerne en epost til Camilla eller Anne og fortell om deres erfaringer. 

Boktittel og forfatter: Kort om matematisk innhold:

TRYKK HER

Hervè Tullet

Trykk%20her.jpg

Denne boken inviterer til kreativt samspill omkring begreper, størrelser, antall og farger. 
Boka er enkel, men kraftfull, og egner seg godt for de aller yngste i barnehagen. Barna skal utføre instruksjoner som gis i boka, og på neste side får de se hva som skjer videre. Barna skal for eksempel gni på fargesterke prikker, riste og helle på boka, trykke et bestemt antall ganger på en prikk, eller klappe for å få prikker til å endre størrelse.

JAKOB OG NEIKOB

Kari Stai

Jakob%20og%20neikob.png

Jakob og Neikob er ei humoristisk fortelling om vennskap. Jakob og Neikob er veldig forskjellige, men likevel gode venner. Jakob seier JA til alt, og Neikob sier NEI til alt.

Boka er fin trening i logikk, motsetninger og kontraster. Den gir også fine muligheter for resonnement: For hvordan kan Jakob få Neikob med på tur når han alltid sier nei?

LARS ER STOR

Svein Nyhus

Lars%20er%20stor.png

Dette er en bok for alle som føler seg store eller små eller midt i mellom. Den handler om Lars og hvor stor Lars er. Boka er en fin introduksjon til samtaler omkring størrelser og hva det vil si å være stor. Barna erfarer at det er mange måter å være stor på. Boka er enkelt illustrert og gir mange muligheter for samspill underveis. Lars er liten i forhold til noe, men stor i forhold til noe annet. Tenk at hele månen får plass i hendene til Lars. 

APESTREKER

Julia Donaldson, Axel Scheffler

Apestreker.png

Denne boken handler om en ape som har mistet mammaen sin. I historien følger vi apekattens strabasiøse leting etter sin kjære mamma. Apen får hjelp av en sommerfugl underveis, og han må beskrive for sommerfuglen hvordan mammaen ser ut.

Boken omhandler sortering og sorteringskriterier. Sommerfuglen husker kun ett kriterie i gangen, noe som gjør at det blir mange misforståelser. Boken har en lun og god humor. Den er skrevet på rim og har flotte illustrasjoner.

DEN LILLE LARVEN ALDRIMETT

 Eric Carle

Lille%20larven.jpg

Denne boken er en klassiker og er solgt i ca. 30 millioner eksemplarer siden den kom ut i 1969. Her er det begrepslæring, lek, samhandling og en god historie i en og samme bok. Boken har enkle og fargesprakende illustrasjoner, og appellerer til alle aldersgrupper i barnehagen.

I boka møter barna eksempelvis ukedagene, mengder, antall og størrelser.

HOKUS POKUS 1-2-3

Sissel Horndal

Hokus%20pokus.jpg

Denne boka inviterer barna inn i heksas verden. Der blir barna oppmuntret til å telle både høner, frosker og spøkelser. Boka er flott illustrert med en spennende tekst på rim.

Tallene går fra 1 til 20.