Hatteselgeren

Hatteselger

Emne

Sortering, sammenligning, former og telling

Hensikt

Bruke barnelitteratur som utgangspunkt for matematisk lek og aktivitet

Du trenger

Ulike typer hatter.
Ipad, PC eller Smart Board til å vise fortellingen om Hatteselgeren som dere finner her: https://morsmal.no/hatteselgeren/ (NAFO). Filmen varer 10 minutter.

Aktiviteten

Forberedelse

Se gjennom fortellingen på forhånd slik at dere er forberedt på forslag til leker og responser som kan komme fra barna.

Oppstart

Vis barna fortellingen om Hatteselgeren. Fortellingen blir fortalt på to språk samtidig. Noen barn kan legge merke til enkelte ord og uttrykk som blir gjentatt i fortellingen på et annet språk enn norsk. Bruk i så fall tid på å leke og eksperimentere med rim, rytme, lyder og ord som barna har lagt merke til. Snakk sammen om det som er likt og ulikt med norsk og det språket dere har valgt å lytte til.

Fortsettelse

Ta fram en kurv eller veske med ulike typer hatter og luer. La barna få beskrive hattene. Her er rike muligheter til å snakke om de ulike formene hattene har, sammenligne dem og sortere dem i grupper.

Hatt1.pngHatteselgeren har mange forskjellige hatter i veska si. Noen barn mente denne hatten var en cowboyhatt, noen mente det var en kuhatt og andre mente det kunne være en maler som hadde en hvit hatt, men som hadde malt med svart maling som hadde dryppet på hatten.

Åpne opp for at barna kan få leke med hattene. Noen barn kan ha egne forslag til hvordan de vil leke: f.eks. hatteselger på torget med bod, hatter, penger, skilt o.l., Kims lek (Hvilken hatt mangler?), Gjett hva jeg jobber som (med utgangspunkt i hatten).

Dersom ingen forslag kommer opp, kan du forslå at dere skal leke «Hatteselger-leken» som er beskrevet nedenfor.

Hatteselger-leken
Lag en salgsbod på torget for å selge hattene dere har. Dette kan være et bord, en duk, en kasse eller lignende. Snakk sammen om hvordan dere kan organisere hattene i salgsboden. Dette kan dere bruke mye tid på siden det er mange ulike måter å sortere hattene på.

Hatt2.png

Her er hattene sortert i 4 grupper: hatter med kant, capser, vinterhatter og sommerhatter

Foreslå for barna at hatteselgeren bør ha en oversikt over hvor mange hatter han har i boden sin, i tilfelle det kommer apekatter og stjeler en hatt. Oppfordre barna til å komme med forslag om hvordan hatteselgeren kan holde oversikt. Kanskje barna foreslår at noen hatter kan tilhøre flere grupper? Snakk i så fall sammen om hvilke egenskaper som gjør at en hatt kan høre til i flere grupper.

Hatt3.png

Gutt forklarer hvordan han fant ut hvor mange hatter det er.

Hatt4.png

Her skriver den voksne ned hvor mange hatter det er, men barna kan også skrive det ned

Når dere har fått oversikt over hvor mange hatter dere har, er hatteselgeren så sliten at han faller i søvn. Barna kan da leke at de er røver-apekatter som vil ta noen av hattene til den sovende hatteselgeren. Barna må da være stille så de ikke vekker hatteselgeren.

Hatt5.png

Når hatteselgeren våkner, må han finne ut hvor mange hatter som er stjålet. Spør barna om de kan hjelpe til med å finne ut av dette. Når hatteselgeren har funnet ut hvor mange hatter som er stjålet, kan leken starte på nytt. Bytt på hvem som stjeler hatter og hvem som er hatteselger.

Hatt6.png

Rammeplanmål

Gjennom arbeid med antall, rom og form skal barnehagen bidra til at barna..
leker og eksperimenterer med tall, mengde og telling og får erfaring med ulike måter å uttrykke dette på
Gjennom arbeid med antall, rom og form skal barnehagen bidra til at barna..
undersøker og gjenkjenner egenskaper ved former og sorterer dem på forskjellige måter
Gjennom arbeid med antall, rom og form skal barnehagen bidra til at barna..
utvikler forståelse for grunnleggende matematiske begreper
  • Barnehage