Påske i barnehagen

Collage av høne, hare, lam og egg (påskebilde)
Her finner du seks påskeaktiviteter hvor barna i barnehagen kan få undersøke og få erfaring med mengder, antall, former, sortering og matematiske problemer. Gjennom alle aktivitetene kan barna stille spørsmål, resonnere, argumentere og søke løsninger - samtidig som de kan glede seg til påske!
Aktivitet Beskrivelse

Påskeegg i skålene 

Mattelist_EGG%2520til%2520paaskeoppgaver%252001B%5B1%5D.jpg

Dette er en aktivitet hvor  barna må holde oversikt over et gitt antall, samtidig som de visualiserer en fordeling av antallet. Det å erfare at et antall kan deles opp i mindre deler og så settes sammen igjen til en helhet er viktig for å forstå addisjon og subtraksjon senere. 
Påskeegg i skålene

Påskedyrenes aktivitetsdag

Illustrasjon%25201%5B1%5D.jpg

I denne aktiviteten blir barna oppmuntret til å se for seg ulike konkurranser som dyrene skal utføre. Barna bruker sin tidligere kunnskap om dyrene til å se for seg, resonnere og argumentere for hvilke dyr de mener har egenskapene for å vinne de ulike konkurransene.
Påskedyrenes aktivitetsdag

Fra påskeegg til påskefugl

egg-3277910_1920%5B1%5D.jpg

Dette er en aktivitet hvor barna kan undersøke, sette sammen og bli kjent med ulike former. Aktiviteten har mange løsninger og gir rom for tilrettelegging for barn i ulike aldre.
Fra påskeegg til påskefugl

Mønster og symmetri på egg

MatteList_bhage_paaskeaktivitet2020_03.jpg

Fagområdet antall, rom og form omfatter lekende og undersøkende arbeid med blant annet mønster. Vi omgir oss med mønster og matematikk er mønster. Mønster er regelmessig og forutsigbart. Ved å utforske mønster får barn mulighet til å  observere, lage hypoteser, eksperimentere, oppdage og skape. I denne aktiviteten får barn mulighet til å oppdage mønster, fortsette mønster og utvide mønster.
Mønster og symmetri på egg

Sett fjær på høna

MatteList_bhage_paaskeaktivitet2020_02c.jpg

Med denne aktiviteten kan dere leke og eksperimentere med tall, mengde og telling, og barna får erfaring med ulike måter å uttrykke dette på.
Sett fjær på høna

Kyllinger på ski

MatteList_bhage_paaskeaktivitet2020_01.jpg

Med denne påskeaktiviteten får barn erfaringer med telleremsen, en til en korrespondanse, statistikk og sannsynlighet.
Kyllinger på ski