Påskedyrenes aktivitetsdag

Bilder av dyr

Hensikt

Matematikk handler blant annet om å stille spørsmål, resonnere, argumentere og søke løsninger. I Påskedyrenes aktivitetsdag blir barna oppmuntret til å se for seg ulike konkurranser som dyrene skal utføre. Barna bruker sin tidligere kunnskap om dyrene til å se for seg, resonnere og argumentere for hvilke dyr de mener har egenskapene for å vinne de ulike konkurransene.

Du trenger

Illustrasjon 1 (pdf), illustrasjon 2 (pdf), eller digital flate hvor barna kan se illustrasjonene.

Aktiviteten

Fortell barna følgende, mens du viser fram illustrasjon 1:

Det er påske og aktivitetsdag på gården. Et hardt, rundt egg, en trippende høne, en spretten hare, et ullete lam og en trøtt larve bestemmer seg for å ha aktivitetsdag.

De skal utføre følgende konkurranser. Først skal de svømme om kapp, så skal de løpe om kapp, så skal de ha høydehopp og til slutt lengdehopp.

Dere kan gjerne utføre de forskjellige aktivitetene sammen med barna mens dere leser. Da får barna kroppslige erfaringer med hva som skal til for å utføre de ulike øvelsene som et grunnlag for videre resonnering og samtale.

Still barna spørsmål som:

  • Hvem av dyra og egget tror de vinner de forskjellige aktivitetene? Hvorfor?
  • Hva tror de kommer til å skje på aktivitetsdagen?

Fortell videre:

Neste dag bestemmer de seg for å ha enda en aktivitetsdag. De vil gjøre de samme øvelsene som i går. Først vil de svømme om kapp, så skal de løpe om kapp, så skal de ha høydehopp og til slutt lengdehopp.

Men noe har skjedd med larven. Den har sovnet. “Når larven våkner kan vi ha en ny aktivitetsdag!” sa haren. De andre er enige. De venter til larven våkner.

Vis fram illustrasjon 2 mens du forteller videre:

Noen dager senere våkner larven endelig og kryper ut av soveposen sin. Han ser ganske så annerledes ut! “Nå kan vi ha aktivitetsdag”, jubler haren. De gjennomfører alle øvelsene en gang til. Først svømmer de om kapp, så løper de om kapp, så har de høydehopp og til slutt lengdehopp.

Still spørsmål som:

  • Hvem tror du vinner de ulike aktivitetene denne gangen?
  • Har du endret mening nå som larven har forandret seg? Hvorfor tror du det er slik?

 

Rammeplanmål:

Gjennom arbeid med antall, rom og form skal barnehagen bidra til at barna undersøker og får erfaring med løsning av matematiske problemer og opplever matematikkglede.

Personalet skal stimulere og støtte barnas evne og utholdenhet i problemløsing.

Rammeplanmål

Gjennom arbeid med antall, rom og form skal barnehagen bidra til at barna..
undersøker og får erfaring med løsning av matematiske problemer og opplever matematikkglede
  • Barnehage
Denne ressursen er lisensiert under Navngivelse-IkkeKommersiell CC BY-NC CC BY-NC