Fra påskeegg til påskedyr

Noen påskedyr

Hensikt

Fra påskeegg til påskefugl er en aktivitet hvor barna kan undersøke, sette sammen og bli kjent med ulike former. Aktiviteten har mange løsninger og gir rom for tilrettelegging for barn i ulike aldre.

Du trenger

En utskrift av vedlegget påskeegg som består av ni former satt sammen til et påskeegg, og en utskrift av eller en digital flate til å vise vedlegget påskedyr (lett), eller  påskefugler (litt vanskeligere).

Aktiviteten

Lag et påskeegg:

Tegn av eller skriv ut påskeegget, ett til hvert barn. Klipp langs strekene slik at det blir ni brikker. Gi hvert barn et sett med brikker og oppmuntre dem til å sette dem sammen slik at det blir et påskeegg. Brikkene skal ligge plant og berøre hverandre, men kan ikke overlappe hverandre.

For å gjøre aktiviteten noe enklere kan de yngste barna få en utskrift av det originale påskeegget som ikke er klippet opp, slik at de kan legge sine former oppå malen. Da må de finne lik form og rotere denne riktig vei, men slipper å finne ut hvordan de skal sette egget sammen. Eldre barn kan sette påskeegget sammen ved kun å se på originalen, eller ved å finne løsningen selv. Barna kan gjerne også lage andre figurer av brikkene, og de trenger heller ikke bruke alle ni hver gang.

Bruk begreper som rotere, vri, snu, vende, hjørne, ved siden av, over, under, inntil, rett og rund sammen med barna.
Still spørsmål som:

  • Er alle brikkene forskjellige? Hvordan kan vi finne ut det?
  • Hva skjer hvis du putter den brikken øverst/nederst/lengre til høyre?
  • Hvordan var det lurt å begynne?
  • Forklar/vis meg hvordan du gjorde det.
  • Hvilke brikker har du prøvd?
  • Finnes det flere måter å sette sammen brikkene på slik at det blir et egg?

Lag en påskefugl:

Etter at barna har laget påskeegg og lekt med brikkene en stund, kan du vise barna bilder av påskefuglene (vedlegg 2). Her bruker barna de samme brikkene som i påskeegget, men må sette dem sammen på andre måter.

Oppmuntre barna til å lage ulike påskefugler med brikkene sine. De kan bli inspirert av påskefuglene på bildet, eller lage sine helt egne. Bestem om dere vil lime påskefuglene på et vindu, eller et ark. Barna kan også tegne, male eller pynte påskefuglene sine.

Rammeplanmål

Gjennom arbeid med antall, rom og form skal barnehagen bidra til at barna..
undersøker og gjenkjenner egenskaper ved former og sorterer dem på forskjellige måter
  • Barnehage
Denne ressursen er lisensiert under Navngivelse-IkkeKommersiell CC BY-NC CC BY-NC