KONFERANSERAPPORT 7: "Statistikk og sannsynlighet"

Skriftserie 7

Rapport fra Novemberkonferansen 2009.
Kun for nedlasting.

Postadresse:
Matematikksenteret, NTNU
7491 Trondheim
Besøksadresse:
Gløshaugen,
Realfagbygget, A4
Telefon og epost:
73 55 11 42
ms@matematikksenteret.no
Kjernetid:
09.00-15.00

Personvernerklæring