Aktiviteter og undervisningsopplegg 2010

Pris: 100 kr

Forside ressurspersonhefte 2010

13 undervisningsopplegg og artikler laget av Matematikksenterets ressurspersoner, vist på Novemberkonferansen 2010.

Antall
Postadresse:
Matematikksenteret, NTNU
7491 Trondheim
Besøksadresse:
Gløshaugen,
Realfagbygget, A4
Telefon og epost:
73 55 11 42
ms@matematikksenteret.no
Kjernetid:
09.00-15.00

Personvernerklæring