KONFERANSERAPPORT 1: Utvikling av matematikkundervisning i samspill mellom praksis og forskning

Konferanserapp 1

Nordisk konferanse i matematikkdidaktikk ved NTNU, 18. og 19. november 2002.
Kun for nedlasting.

Postadresse:
Matematikksenteret, NTNU
7491 Trondheim
Besøksadresse:
Gløshaugen,
Realfagbygget, A4
Telefon og epost:
73 55 11 42
ms@matematikksenteret.no
Kjernetid:
09.00-15.00

Personvernerklæring