Kategori kenguruoppgaver

Utforsking med kenguruoppgaver

Blogg
/
27.04.2022
Mange av oppgavene fra Kengurukonkurransen er problemløsningsoppgaver som egner seg til å bruke i den ordinære matematikkundervisningen. Oppgavene dekker fagemnene tall og algebra, geometri og logikk.

Å arbeide med «Hopp videre med kenguru» i klasserommet

Blogg
/
08.04.2022
"Hopp videre med kenguru" er forslag til utvidelser av kenguruoppgaver. Ressursene er rike oppgaver (LIST-oppgaver) og kan gi utgangspunkt for gode, matematiske samtaler i klasserommet. Her er et forslag til hvordan oppgaven "Målebånd" kan brukes.

Kenguroppgaver – da snakker vi!

Blogg
/
22.09.2021
Er elevene uenige om løsninger og må argumentere for sine løsningsvalg? Bedre utgangspunkt for å forstå matematikk finnes neppe.

Utforsk brøk med kenguruoppgaver

Blogg
/
27.08.2021
Flervalgsoppgaver er et godt utgangspunkt for matematisk tenking og resonnement i klasserommet. Morten Svorkmo ved Matematikksenteret har jobbet mye med kenguruoppgaver. Her har han laget noen eksempler på hvordan disse flervalgsoppgavene kan brukes til å berike og utvide den matematiske ideen i brøk.

Rike oppgaver, resonnering og argumentasjon

Blogg
/
12.05.2020
Resonnering og argumentasjon er et av kjerneelementene i ny læreplan (LK20). Hvordan kan vi gjøre matematikkoppgaver rikere ved å legge inn krav om resonnering og argumentasjon?