Matematikk i yrkesfagene: Mer samarbeid på tvers

Blogg
/
02.11.2020
Måling av en skive med målebånd
Det sier seg kanskje selv: Det er enklere å finne motivasjon i matematikk, når du erfarer hvordan det kan bidra til å løse utfordringer i ditt framtidige yrke.

Læreplanene i yrkesfag åpner for mer samarbeid i lærerkollegiet, på tvers av fagene. Matematikkfaget skal kobles til relevante kontekster i programfaget, noe som kan gi elevene større motivasjon og interesse for matematikk. 

La oss bli med lærling Emilie Beck i Anleggsgartnerfaget for å høre på hvilken måte de trenger matematikk for å kunne utføre arbeidsoppgavene sine:

For å lage gode, og samtidig reelle, oppgaver og eksempler vil det kreve at matematikklærerne kjenner til hva som skjer på verkstedet, på laboratoriet eller på kjøkkenet: Hvilket utstyr brukes, hva er arbeidsmetodene, og hva er fagspråket som brukes på de ulike praksisarenaene?

Dette setter nye krav til både matematikk- og programfaglærere: De må finne arenaer for å møtes, lære av hverandre og utveksle kompetanse og erfaring. Samtidig gjelder det å ha respekt for hverandres fagfelt.

Å få til en god og trygg arena for samarbeid kan være krevende i en ellers travel skolehverdag. Det skal ikke bare settes av tid til samarbeid, men det bør også utvikles en kultur for samarbeid.

Et eksempel til etterfølgelse

Lærerne ved Meldal videregående skole i Trøndelag har begynt å bygge gode samarbeidsarenaer. De har gått aktivt inn og satt av tid til samarbeid og kompetanseutveksling. Her er en kort film fra Meldal videregående skole:

 

Gratis kompetansepakker for samarbeid på tvers

For ett år siden lanserte Matematikksenteret fire kompetansepakker som kan støtte ledere og lærere i en systematisk tilnærming med å gjøre matematikkfaget mer relevant og motiverende for elevene på yrkesfag. Ressursene er utviklet i tett samarbeid med skoleledere, matematikklærere og programfaglærere, og er gratis.

Hver pakke inneholder framdriftsplaner, ansvars– og arbeidsoppgaver, samt tips og ideer til hvordan arbeidet kan gjennomføres på egen skole:

  • Pakke 1 – Forankring i ledelsen
  • Pakke 2 – Etablere arena for samarbeid
  • Pakke 3 – Planlegge og gjennomføre
  • Pakke 4 – Videre arbeid

Gratis kompetansepakker for yrkesretting av matematikk

Å få til dette handler om å etablere møteplasser, systematisere samarbeidet, dele kunnskap og kompetanse og å se nytten av hverandres fag. For matematikklærere handler det om å bli trygge på det som skjer i programfaget for å kunne utnytte mulighetene til å lage gode yrkesrettede ressurser i eget fag.

Eller, som de sier ved Hjalmar Lundbohmsskolan i Kiruna når elever og lærer samles i et mekanisk verksted rundt et bord med motordeler: «Det är dags för matte!».

Matematikksenteret har fått i oppdrag å utvikle eksamensmateriell i matematikk på 10. trinn, Vg1 og i fellesfaget 2P/2P-Y på Vg2.

Sånn som læreplanene i matematikk for yrkesfag er oppbygd, gir de muligheter til å ta inn relevante og reelle kontekster i eksamensoppgavene.

Referanser: 
Mathilda Lennersmo Selin: «Ämnesintegrerad matematik på fordonsprogrammet»
Nämnaren Nr 2.2020