Ulike elever – ulike strategier

Blogg
/
29.04.2020
Hender som teller
Elever vil være i ulike faser av sin utvikling av strategier. Som lærer kan du finne ut hvilke strategier elevene bruker, og bygge videre på disse - slik at elevene får flere, og med effektive strategier.

Ta en titt på hvordan forskjellige elever tenker når de løser denne oppgaven: 

Anne har 13 drops. Hun gir bort noen til Eva. Da har hun sju igjen. Hvor mange drops fikk Eva?

 

Tips til hjemmeskole

Hvordan tror du dine elever ville ha tenkt?

Gi elevene oppgaven fra filmen:

Anne har 13 drops. Hun gir bort noen til Eva. Da har hun sju igjen. Hvor mange drops fikk Eva? 

Del elevene opp i grupper på fire og fire, og samle dem til et digitalt gruppemøte.

Still dem følgende spørsmål:

  • Hva har dere funnet ut? 
  • Har noen funnet ut noe annet? 
  • Hvordan fant dere det ut, hvordan gjorde dere det? 
  • Fant noen av dere ut av det på en annen måte? 

Hadde du forutsett alle elevstrategiene?

Barns strategier i arbeid med tall utvikler seg fra direkte modellering via ulike tellestrategier til tallfakta og fleksibel bruk av strategier. Målet er at barna skal utvikle fleksible og hensiktsmessige strategier som bygger på tallforståelse. For å hjelpe elevene fra direkte modellering til bruk av fleksible strategier, er det viktig å ta i bruk ulike representasjoner (regnefortellinger, konkreter, tegninger, symboler eller modeller som for eksempel tallinje og rutenett) og synliggjøre sammenhengen mellom representasjonene.