Testing av nettsider

Jeg er interessert i å bidra til testing av nettbaserte kompetanseutviklingspakker.
Tema: Yrkesretting av matematikk i realfagene
Har du erfaring fra arbeid med yrkesretting og relevans i matematikk?