Antall, rom og form med de yngste barna

Film antall, rom og form.

Hensikt

I denne filmen ser vi eksempler på hvordan hverdagssituasjoner i barnehagen kan gi muligheter for matematiske erfaringer. Filmen er rettet spesielt mot barn i alderen 0-3 år.

Aktiviteten

 

Denne filmen viser eksempler på hvordan vi kan løfte matematikken frem i hverdagssituasjoner med de yngste barna i barnehagen. Hverdagen består av mange situasjoner med potensiale til matematisk utforskning, lek og kommunikasjon. Utfordringen for personalet er å se disse situasjonene, samt å løfte frem matematikken sammen med barna. Ved å se matematikken i hverdagssituasjoner viser vi barna at fagområdet er relevant og nært, og at begrepene er nyttige her og nå. De yngste barna i barnehagen erfarer matematikk gjennom at de får leke, sanse og utforske med hele seg. Når barna i tillegg blir stimulert til å tenke og resonnere over egne erfaringer lærer de begreper og ser sammenhenger.

I filmen ser vi eksempler på hvordan matematiske begreper og tenkemåter kan løftes frem i garderoben, ved boklesing og på stellebordet. Videre viser filmen hvordan barna møter matematiske utfordringer i tilrettelagt lek med små bjørner, i spill og i en hinderløype.

Rammeplanmål

  • Barnehage
Denne ressursen er lisensiert under Navngivelse-IkkeKommersiell CC BY-NC CC BY-NC