Eske 1: Perlehalsbånd

Perlebåndesker

Emne

Opplegget som beskrives under er en tilrettelagt aktivitet hvor barna gjennom lek med ei eske med perlehalsbånd får erfaringer knyttet til størrelsene lengde og høyde. Dette opplegget er utviklet i tilknytning til /content.ap?thisId=4918">filmen Lek med esker for 0-3 åringer.

 

Hensikt

Det å kunne se, løfte frem og snakke om likheter og ulikheter er grunnlaget for sortering, og senere også måling. Når barn sorterer så tar de gjerne utgangspunkt i en gjenstand sin størrelse. Pinner sorteres etter lengde, mennesker etter alder, dyr etter høyde, lekebiler etter hvor fort de kjører osv. I denne aktiviteten er det størrelsene lengde og høyde som er i fokus. Gjennom å leke med perlehalsbåndene får barna erfare og oppdage sammenhenger som like lang, lengre enn og kortere enn. Når perlehalsbåndene brukes til å sammenligne med barnas egen høyde, møter barna også sammenhenger som like høy som, høyere enn og lavere enn. Det å sammenligne ved å sette to ting sammen kalles ofte direkte sammenligning. Direkte sammenligning er bare mulig hvis de to tingene som skal sammenlignes er på samme sted til samme tid. Vi må vise barn ulike prosedyrer for direkte sammenligning. For eksempel kan høyden av klossetårn sammenlignes direkte ved å sette tårnene ved siden av hverandre og vekten av bamser kan sammenlignes direkte ved å bruke en skålvekt.

For barnehagebarn er det ikke selvfølgelig at en lengde er så lang som den selv er. Barn tenker gjerne at et halsbånd blir kortere hvis vi kveiler det sammen, eller lengre hvis det strekkes ut. At lengden ikke forandrer seg kalles gjerne konservering av lengde. Gjennom å legge halsbåndet på ulike måter som vist på eskas sideflater, vil barna få erfaring med at samme lengde kan se svært forskjellig ut. Her er det også naturlig å bringe inn matematiske begreper som rund, rett, opp, ned, mønster.

Du trenger

Perlekjeder eller andre snører, tau eller lignende.

Eskebilder.

Aktiviteten

Perlehalsbåndet 1

  1. Trekk ut litt av perlehalsbåndet fra eska mens du fokuserer på begrepene lang og kort. Trekk ut halsbånd slik at alle barna i gruppen får ett hver. La barna bli kjent med halsbåndet.
  2. Sammenlign perlehalsbåndene med hverandre og med andre ting barna er opptatte av. Er barnets halsbånd like langt som armen? Føttene? Hele barnet? Sammen med barna kan dere finne eksempler på ting er lengre og kortere enn halsbåndet. La gjerne barna gjette resultatet før dere undersøker sammen. Vis barna tydelig at for å kunne sammenligne lengde og høyde direkte så må gjenstandene legges ved siden av hverandre, og ha samme utgangspunkt (starte på samme sted). Finn ulike gjenstander i barnas nærhet og sammenlign lengden direkte med halsbåndet.
  3. La deg inspirere av figurene på den ene sideflata på eska, og lag ulike figurer av halsbåndene sammen med barna. Dere kan for eksempel lage fisk, buer, rette streker, spiral, sol osv.

Tips til utvidelse:

Mulige utvidelser av aktiviteten er at to halsbånd legges med litt avstand mellom hverandre og at barna oppfordres til å hoppe så langt som denne avstanden. Halsbåndene kan også festes sammen og barna kan få oppleve hvor lang alle halsbåndene blir til sammen. En annen utvidelse er at halsbåndene brukes som "gjerde" rundt en innhegning med lekedyr. Barna opplever her at ulike måter å legge halsbåndet på avgjør hvor stor tumleplass (areal) dyra får. Halsbåndene kan også brukes som haler ved at de festes bak på barnet. La barna springe en runde både med lang og kort hale.

Perlehalsbåndet 2

perlehalsbånd eske

Rammeplanmål

  • Barnehage

Relaterte filer

Denne ressursen er lisensiert under Navngivelse-IkkeKommersiell CC BY-NC CC BY-NC