Eske 2 – Troll på tur

Eske 2 – Troll på tur

Emne

Opplegget som beskrives under er en tilrettelagt aktivitet hvor barna gjennom lek med ei eske og troll får erfaringer knyttet til romforståelse. Dette opplegget er utviklet i tilknytning til /content.ap?thisId=4918">filmen Lek med esker for 0-3 åringer.

Hensikt

Romforståelse er en kompleks kompetanse som består eksempelvis av orientering, plassering, lokalisering og koordinering. Det å kunne tenke romlig er en helt essensiell del av det å tenke matematisk, og romforståelse er derfor viktig innenfor hele matematikkfaget. Romforståelse er et område av matematikken som utvikles tidlig, og som det er svært viktig å arbeide med i barnehagen. Barna erfarer eksempelvis rom gjennom å møte lukkede rom (trollene er inni hulen sin), gjennom å måtte forestille seg hva som skjer uten at de ser hele bevegelsen (hvor ble det av trollet som gikk bak den store steinen), gjennom å bevege seg på ulike måter (trollet skal gå rundt treet og under brua), gjennom å orientere seg (finne tilbake til hula etter å ha vært ute på tur i skogen), gjennom å forstå og bruke rombegreper (trollet er mellom steinen og stien, den er snart på vei til senga si under brua). Gjennom lek med eska vil barn bruke kroppen sin for å utforske romlige sammenhenger, og personalet i barnehagen må sette ord på det barna selv erfarer for å utvikle deres romlige forståelse. Barna vil for eksempel forstå at det er mange måter å være inni på, og at øverst, rett frem og bakerst er ord som er nyttige i mange ulike sammenhenger i barnehagehverdagen. 

Du trenger

Lykketroll, bjørner eller bamser som kan bo i hulen (eska).

Eskebilder.

Aktiviteten

  1. Vis trollene som bor i eska og introduser leken til barna. La gjerne barna få minst ett troll hver som de styrer i leken.
  2. Studer bildene på eska sammen med barna. Oppmuntre barna til å sette ord på det de ser i trollenes nabolag. Bruk selv rombegreper som inni, rett frem, på skrå, over, under, bak, foran, mellom, gjennom, åpen, lukket. Følg barnas eget initiativ i leken og berike den med å fokusere på romlige sammenhenger. 
    troll nabolaget
  3. Kommuniser og lek med barna mens de tar med trollet på tur: Trollet kommer ut fra den trange hulen sin. Det går opp på fjellet. Trollet står på toppen og nyter utsikten. Da ser trollet noe skikkelig spennende. Trollet sklir det ned før det går rundt hjørnet og over broa. Hvor er trollet på vei tro? Hva var det trollet så fra toppen av fjellet? Bruk rombegrepene riktig og variert selv, men gi barna frihet til å bruke sine begreper som gir mening for dem.
  4. En mulig utvidelse av aktiviteten er å bruke naturmaterialer som kan legges rundt eska for å gjøre trollenes omgivelser mer spennende. En slik utvidelse vil gjøre det mer naturlig å inkludere flere rombegreper, samt vise at begrepene kan brukes i varierte sammenhenger.

eske 2 bilde 3

Relaterte filer

Denne ressursen er lisensiert under Navngivelse-IkkeKommersiell CC BY-NC CC BY-NC