Eske 3 - Bordet

Eske på bord

Emne

Opplegget som beskrives under er en tilrettelagt aktivitet hvor barna gjennom lek med ei eske får erfaringer knyttet til sortering. Sideflatene til eska har bilder av et spisebord. Dette opplegget er utviklet i tilknytning til /content.ap?thisId=4918">filmen Lek med esker for 0-3 åringer.

Eske 3 handler om området sortering.

Hensikt

Barnehagebarn erfarer at alt som finnes har egenskaper som kan sammenlignes. Barn sammenligner for eksempel størrelsen på kopper, fargen på tallerkener og tyngden av bøtter. Denne evnen til å sammenligne er nødvendig for å sortere. Når vi sorterer så sammenligner vi objekter og lager system basert på det som er likt eller ulikt. Det å utforske likheter og ulikheter er viktig for all videre læring i matematikk, og sortering er dermed en helt grunnleggende matematisk aktivitet. Barn i barnehagen erfarer at det er mulig å sortere på to forskjellige måter. Den første måten å sortere på kalles gjerne klassifisering og innebærer at barna lager grupper av gjenstander som på en eller måte hører sammen. Barna kan klassifisere kopper etter farge (blå kopper sammen), barn etter alder (fireåringene sammen), lekedyr etter hvor de bor (dyra på gården sammen), bestikk etter type (gafler sammen) osv. Den andre måten å sortere på kalles gjerne ordning og innebærer at vi lager en rekkefølge av gjenstandene med utgangspunkt i en egenskap. Barn kan ordne kopper etter tyngde (fra den letteste til den tyngste), pinner etter lengde (fra den korteste til den lengste) eller mennesker etter alder (fra den yngste til den eldste).

Gjennom å leke med eska og alt utstyret inni den blir barna oppmuntret til å sortere både gjennom klassifisering og ordning. Sammen med barna kan vi snakke om likheter og ulikheter i utstyret, og oppfordre barna til å se hva som hører sammen og ikke.

Du trenger

Bestikk, tallerkner og kopper i ulike størrelser og farger.

Eskebilder.

Beskrivelse av opplegg

1. La barna sortere innholdet i esken etter eget initiativ mens du oppmuntrer og setter ord på det de gjør. Stimuler barna til både å klassifisere (sette kopper sammen, kniver sammen osv.) og ordne (legge skjeene i rekkefølge etter lengde). Fokuser på leken og barnas utforskning, ikke at det finnes en "riktig" løsning. Still barna relevante spørsmål eller bekrefte det de gjør for å lede oppmerksomheten mot det du ønsker. For eksempel:

- vil du ha den største eller minste koppen?

- hva hører sammen av dette, da?

- nå ser jeg at du satte alle de røde skjeene sammen - så lurt!

2. Velg ut noen gjenstander fra eska som du fokuserer spesielt på. For eksempel kan du velge ut alle koppene og tallerknene. Følg barna i leken og fokuser på de matematiske begrepene som blir naturlige i sammenhengen. Hvis barna eksempelvis dekker på små kopper og tallerkner til barn, og store kopper og tallerkner til voksne, så er dette et fint utgangspunkt for samtale om størrelser.

3. I leken med eska er det også naturlig å komme inn på barnas tallforståelse gjennom arbeid med eksempelvis parkobling (en-til-hver) og antall (hvor mange er vi). For å få større fokus på dette kan barna oppmuntres til å lage fest for en mengde bamser. Da må barna dekke bordet etter hvor mange som kommer på festen og deres størrelse. Her er det naturlig å komme inn på parkobling, antall, størrelser, farger osv. La barna styre leken, men berike selv med nye impulser og god begrepsbruk.

bord eske 2

 

Relaterte filer

Denne ressursen er lisensiert under Navngivelse-IkkeKommersiell CC BY-NC CC BY-NC