Eske 4 - Ender i dammen

Esker med ender

Emne

Opplegget som beskrives under er en tilrettelagt aktivitet hvor barna gjennom lek med ei eske med badeender får erfaringer knyttet til telling, antall og rekkefølge. Dette opplegget er utviklet i tilknytning til /content.ap?thisId=4918">filmen Lek med esker for 0-3 åringer.

Eske 4 handler om området tall.

Hensikt

I barnehagen må vi følge opp barnas utforskning og interesse for tall, og vi må fokusere både på telling, antall og rekkefølge. Disse komponentene i barns tallforståelse henger naturlig sammen og barna må få erfaringer med dem sammen og hver for seg. 

I leken med denne eska får barna varierte og gjentakende erfaringer med tall. Det er viktig for utvikling av tallforståelse at barna erfarer at tallrekka og antall ikke er det samme. Et barn kan telle når det kan si tallene i riktig rekkefølge 1, 2, 3, 4 osv., samt at det behersker parkobling (eller en-til-en korrespondanse). Beherske parkobling betyr at barnet knytter et tallord til hvert objekt det teller. Det å forstå antall innebærer at barna forstår at tallene står for mengder, og at spørsmålet "hvor mange?" besvares med kun ett tall (ikke hele telleramsen). Telling handler i stor grad også om rekkefølge og i leken med denne eska er det naturlig å bringe inn begreper som eksempelvis først, sist, mellom, neste. I leken med denne eska vil antallene og rekkefølgen stadig endre seg, og vi kan stimulere barna til å legge merke til og utforske disse endringene.

Du trenger

Badeender i forskjellige farger og størrelser.

Eskebilder

Aktiviteten

1. Ta ut endene av eska sammen med barna og innled en samtale med barna om dem. Fokuser på hvordan de er like og ulike i farger, antall og størrelser. La barna bli kjent med endene gjennom at de får ta på dem.

2. Finn den sideflata på eska som har fire dammer i ulike størrelser. Oppfordre barna til å sette en eller flere ender i hver dam. Dette øver parkobling. Etter hvert kan du utvide oppgaven og la barna sette ender i dammen på ulike måter. La barna forklare hvordan de vil plassere endene i leken, og led fokuset mot telling og endringer i antall. For eksempel:

- her er det fire ender på stranden, og så hopper den lille røde i havet, hvor mange er igjen?

- skal den minste anda være i den minste dammen, eller kan vi gjøre det på en annen måte?

- den lille gule anda vil svømme sammen med en som er større. Hvilken kan det være?                   

3. Når barna leker med den sideflata på eska som ser ut som en elv er det naturlig å lede fokuset mot rekkefølge og ordinaltallene. Endene svømmer nedover elva etter hverandre. Snakk med barna om første, etter, mellom, neste, sist, andre, tredje osv. Kanskje en av endene svømmer veldig fort og dermed forbi de andre endene. Snakk med barna om hvordan dette påvirker rekkefølgen. 

4. Sideflata på eska som omhandler egg vil gjøre det naturlig å snakke om antall. Barna kan her telle hvor mange egg det er i hvert rede, og deretter plassere endene slik de mener passer best. La barna styre leken her og samtale med dem om antall og ender. Aktiviteten må ikke bli et forhør hvor barna må svare "riktig", men en god matematisk samtale som veksler frem og tilbake. For eksempel:

- skal den største anda sitte der det er flest egg, eller skal vi gjøre det på en annen måte?

- den lille grønne vil sitte der det er to egg, hvor er det?                                                                 

5. Den siste sideflata på eska er en stor dam med tre steiner i. Leken med denne siden kan gå i alle retninger, og som voksen må vi henge på barnas krumspring og ideer. Vi skal ikke styre leken, men berike den med nye innspill og ideer. Gjennom samtalen med barna leder vi oppmerksomheten deres mot aspekter innenfor tall der det er naturlig.

ender esker oversikt

ender eske 1

 

Rammeplanmål

  • Barnehage
Denne ressursen er lisensiert under Navngivelse-IkkeKommersiell CC BY-NC CC BY-NC