NIM

NIM

Du trenger

21 pinner eller fyrstikker

Beskrivelse av opplegg

Aktivitet: 

Forslag: Nim er et spill som gir barn erfaringer med mengder og antall. Hensikten med spillet er å resonnere seg fram til en strategi som gjør at du vinner. Spillet gir også erfaringer med mengder og tall.  

Slik spiller dere:   NIM.png

To og to spiller sammen.  
Hvert par spiller med 21 pinner som ligger i en haug. 
Annenhver gang skal de ta pinner fra haugen.  
Hver gang er det bare lov til å ta enten 1 eller 2 pinner. 
Spillet er slutt når det ikke er flere pinner igjen.  
Den som tar den siste eller de to siste pinnene har vunnet spillet.  

Lærerveiledning:  

Hva ønsker vi med denne aktiviteten 

Spillet gir erfaringer med mengder og antall, men også å utvikle en vinnerstrategi.

Mulig tilnærming 

Introduser spillet i en gruppe, f.eks. ved at dere spiller sammen og snakker høyt om det dere gjør. Etter hvert kan du foreslå at barna spiller sammen to og to. Oppfordre barna til å legge merke til når de vinner og om de finner et system for det. For å oppdage et system må barna få spille mange ganger. Still spørsmål underveis, for eksempel: Hva legger dere merke til?  

For å finne fram til en vinner-strategi, kan det være nyttig å holde oversikt over hvem som starter og vinner, og hvor mange pinner som er på bordet til enhver tid.  

Gode veiledningsspørsmål:  

 • Hva kan skje hvis det er igjen 3 pinner på bordet? Enn 4, 5 og 6?  

 • Hvor mange pinner ligger det igjen på bordet når du er sikker på å vinne eller tape? 

 • Er det noen antall pinner på bordet som er nyttige å legge merke til 

 • Har det noe å si om du starter eller om du slipper å starte?  

 • Ser du noe mønster?  

 • Finnes det en regel?  

Du kan f.eks. observere at barna sier eller gjør:  

 • «Jeg tar bare motsatt av det den andre gjør» - da får vi hele tiden fjernet 3 pinner fra bordet. Altså har spillet noe med 3-gangen å gjøre og det er verdt å legge merke til når antall pinner er 3, 6, 9, 12, 15, og 18.  

 • «Er det igjen 3 og det er min tur, så har jeg ikke sjans til å vinne».  

 • Hvis du slipper å begynne, og har skjønt systemet, så kan du alltid vinne  

 • Men har du ikke skjønt systemet, så kan du justere og få kontroll på spillet ved å se på hva som blir igjen  

I problemløsning kan det være en god strategi å tenke baklengs.

Det er viktig at barna får holde på lenge med denne aktiviteten. Hensikten er ikke å avsløre metoden, men å jobbe fram mot metoden.

For å koble dette til matematikk kan det være hensiktsmessig å utfordre barna til å begrunne strategien sin. 

De som har forstått det vil se en kobling mot tre-gangen. Det er mulig å fjerne 3 pinner fra haugen i hver omgang. Da vil resten være 0 ettersom det er 21 pinner i haugen og 21 er et tall i tregangen.

Forenkle: 

 • Prøve med 9, 12 eller 15 pinner, slik at det blir lettere å se mengden som er igjen på bordet
 • Hjelp til med å holde oversikt over antall pinner som ligger igjen på bordet
 • To eller flere barn spiller mot en voksen

Utvide: 

 • Hva med 24 pinner? 
 • Hva skjer om du tar 1, 2 eller 3 pinner (da er det 4-gangen som gjelder og systemet blir at du fjerner 4 om gangen) 
 • Kan man finne en vinnerstrategi om dere blir tre personer? 

 

Denne ressursen er lisensiert under Navngivelse-IkkeKommersiell CC BY-NC CC BY-NC