Ca. 10 min.
5-10

Timeglass og tid

Timeglass og stoppeklokke

Emne

Måling av tid, tallsystem

Du trenger

Timeglass og diverse klokker

Aktiviteten

Gjennomføring
Hva er tid? La barna få si hva de tenker på når de hører ordet tid.

Ta fram og la barna få se forskjellige timeglass. Kanskje har noen av barna sett et timeglass før? De kjenner det kanskje fra spill de har hjemme eller i barnehagen?

Hvor lang tid tar det før sanden renner ut?

Ta fram et timeglass som viser 60 sekunder/et minutt.
Her kan det være moro å øve på å telle ”sekunder-fort”.
Sjekk ved å snu timeglasset, telle opp fra 0 - 60 og neste runde fra 60 og ned til 0. Det er om å gjøre å klare det akkurat likt med at sanden renner ut.

Barna gjennomfører aktivitet på tid.

  • Klarer vi å plassere riktig antall tellebrikker på hvert tall på tallinjen før sanden har rent ut?
  • Klarer vi å rydde vekk lekene før sanden renner ut?

Bruk timeglasset i hverdagsaktiviteter!

Forslag til videre arbeid/tips/variasjon

Ta frem og sammenlign ulike klokker, vekkeklokke, klokke på mobiltelefon, pulsklokke, digital klokke med mer.

Faglig, didaktisk input og refleksjon
Når vi ber barna si hva de tenker når vi snakker om tid, kan det være at noen av barna intuitivt vil forstå og bemerke at når det gjelder tid, så handler det om et annet tallsystem. (60-tallsystemet). Barn bør få erfaring med at det finnes flere forskjellige tallsystemer. Det kan vi gjøre på mange forskjellige måter.
For eksempel ved å legge opp til at de får bestemme sitt eget system når de leker butikk og lager sine egne penger med ulik verdi.

Rammeplanmål

  • Barnehage
Denne ressursen er lisensiert under Navngivelse-IkkeKommersiell CC BY-NC CC BY-NC