Utematematikk for de yngste

Tall på rekke

Rammeplanmål

Gjennom arbeid med antall, rom og form skal barnehagen bidra til at barna..
bruker kroppen og sansene for å utvikle romforståelse
Gjennom arbeid med antall, rom og form skal barnehagen bidra til at barna..
erfarer størrelser i sine omgivelser og sammenligner disse
Gjennom arbeid med antall, rom og form skal barnehagen bidra til at barna..
leker og eksperimenterer med tall, mengde og telling og får erfaring med ulike måter å uttrykke dette på
Gjennom arbeid med antall, rom og form skal barnehagen bidra til at barna..
oppdager og undrer seg over matematiske sammenhenger
Gjennom arbeid med antall, rom og form skal barnehagen bidra til at barna..
undersøker og får erfaring med løsning av matematiske problemer og opplever matematikkglede
Gjennom arbeid med antall, rom og form skal barnehagen bidra til at barna..
undersøker og gjenkjenner egenskaper ved former og sorterer dem på forskjellige måter
Gjennom arbeid med antall, rom og form skal barnehagen bidra til at barna..
utvikler forståelse for grunnleggende matematiske begreper