Utematematikk for de yngste

Tall på rekke

Hensikt

Uterommet innbyr til utforsking, eksperimentering, lek og læring med matematikk. Under "Beskrivelse av opplegg" finner du filmer og ideer du kan bruke for å bli inspirert og komme i gang! 

Aktiviteten

Filmene er knyttet til Rammeplanens område ”antall, rom og form”. Aktivitetene vil også være relevant for begynneropplæring i matematikk, eventuelt også for andre som er interessert i å lære mer om metoden utematematikk og til å finne inspirasjon og ideer som lett kan brukes på mange trinn.

Inspirasjonsfilmer

  • Tall og telling
  • Tall og mengde
  • Målinger
  • Mønster
  • Sortering
  • Introduksjon til utematematikk
  • Utematematikk som metode

 

 

I tillegg til filmene finnes det et hefte med en enkel oversikt over det som er viktig og grunnleggende innenfor hvert tema. Opplegget kan brukes til systematisk planlegging som sikrer struktur og oversikt i læringsarbeidet. Her finnes også opplegg som utdyper viktige prinsipper og grunnleggende konsepter for temaet.

Rammeplanmål

Gjennom arbeid med antall, rom og form skal barnehagen bidra til at barna..
bruker kroppen og sansene for å utvikle romforståelse
Gjennom arbeid med antall, rom og form skal barnehagen bidra til at barna..
erfarer størrelser i sine omgivelser og sammenligner disse
Gjennom arbeid med antall, rom og form skal barnehagen bidra til at barna..
leker og eksperimenterer med tall, mengde og telling og får erfaring med ulike måter å uttrykke dette på
Gjennom arbeid med antall, rom og form skal barnehagen bidra til at barna..
oppdager og undrer seg over matematiske sammenhenger
Gjennom arbeid med antall, rom og form skal barnehagen bidra til at barna..
undersøker og får erfaring med løsning av matematiske problemer og opplever matematikkglede
Gjennom arbeid med antall, rom og form skal barnehagen bidra til at barna..
undersøker og gjenkjenner egenskaper ved former og sorterer dem på forskjellige måter
Gjennom arbeid med antall, rom og form skal barnehagen bidra til at barna..
utvikler forståelse for grunnleggende matematiske begreper
  • Barnehage