Dagens tall

Jente som sitter på golvet i et klasserom med kjempestore legoklosser foran seg. Bak sitter resten av klassen hennes.

Hensikt

Elevene får øve seg på tallforståelse, telling, mengdebegrep og oppdeling i mengder.

Beskrivelse av opplegg

Lærer: Kai Otto Jørgensen, Wilds Minne Skole

Trinn: 1. - 4. trinn

 

Kompetansemål

Etter 2. årssteget - Tal
utvikle, bruke og samtale om varierte reknestrategiar for addisjon og subtraksjon av tosifra tal og vurdere kor rimelege svara er
Etter 4. årssteget - Statistikk
samle, sortere, notere og illustrere data på formålstenlege måtar med teljestrekar, tabellar og søylediagram, med og utan digitale verktøy, og samtale om prosess og framstilling
Etter 4. årssteget - Tal
kjenne att, eksperimentere med, beskrive og vidareføre strukturar i talmønster