Deler av ei undervisningsøkt.
Elevene arbeider to og to

Først til hundre med lommeregner

Lommeregner

Emne

Multiplikasjon med desimaltall. Overslagsregning.

Hensikt

Erfare at ved å multiplisere med tall mindre enn 1, så blir svaret mindre. Oppmuntrer til overslagsregning.

Valg av tidspunkt

I arbeidet med multiplikasjon (eller divisjon).

Du trenger

Lommeregnere

Aktiviteten

Dette er et lommeregnerspill der elevene spiller to og to sammen.

 • Spiller 1 taster inn et tall på lommeregneren.
 • Spiller 2 multipliserer dette tallet med et annet tall, med det målet å komme så nær hundre som mulig.
 • Spiller 1 multipliserer det nye svaret med et nytt tall for å komme enda nærmere hundre.
 • Spiller 1 og 2 bytter på å multiplisere med nye tall til en av dem får 100 på lommeregneren.

Eksempel på hvordan et spill kan bli:

Spiller nr     Taster inn, multipliserer med Tall på lommeregneren Refleksjon
1 64 64  
2 1,5 96 For lite
1 1,2 115,2 Femten for mye
2 0,9 102,68 Nesten. Bare tre for mye
1 0,9 93,312 For lite igjen
2 1,08 100,77696 Jeg vant!

Spillerne kan diskutere om tidelsplassen må være null, om hundredelsplassen må være null osv.

Læringseffekten av spillet øker dersom elevene etterhvert diskuterer strategiene de har brukt.

Spillet er godt egnet til å avdekke misoppfatninger og legger opp til en kognitiv konflikt hos elevene. Når tallet på lommeregneren i eksemplet over viser 115,2, må elevene reflektere over – og teste ut – hvilke tall de kan multiplisere med for å få et mindre tall så de kommer nærmere hundre.

Elevene erfarer at ved å multiplisere med tall mindre enn 1, så blir svaret mindre. Spillet utfordrer misoppfatningen om at multiplikasjon alltid gjør svaret større, og fremmer i tillegg overslagsregning. En kan lage tilsvarende oppgaver der en bare har lov å dividere. Elevene får da oppleve at divisjon kan «gi et større tall».

Rammeplanmål/Kompetansemål

 • Grunnskole
  • Kompetansemål etter 8. trinn
   • utvikle og kommunisere strategiar for hovudrekning i utrekningar
  • Kompetansemål etter 5. trinn
   • utvikle og bruke ulike strategiar for rekning med positive tal og brøk og forklare tenkjemåtane sine
Denne ressursen er lisensiert under Navngivelse-IkkeKommersiell CC BY-NC CC BY-NC