Introduksjon til algebra

Hender som skriver tall på et ruteark.

Hensikt

Introduksjon til algebra.

Beskrivelse av opplegg

Lærer: Svein Torkildsen, Lade skole

Trinn: Ungdomstrinn

 

Kompetansemål

Etter 10. årssteget - Tal og algebra
behandle, faktorisere og forenkle algebrauttrykk, knyte uttrykka til praktiske situasjonar, rekne med formlar, parentesar og brøkuttrykk og bruke kvadratsetningane