Matematiske sammenhenger

Elev som tegner en strek på et gult ark ved hjelp av en linjal.

Hensikt

Sammenhengen mellom algebra og geometri. Digitale verktøy.

Beskrivelse av opplegg

Lærer: Grete Tofteberg, Kirkebygden skole

 

 

Kompetansemål

Etter 10. årssteget - Geometri
undersøkje og beskrive eigenskapar ved to- og tredimensjonale figurar og bruke eigenskapane i samband med konstruksjonar og berekningar
Etter 10. årssteget - Tal og algebra
behandle, faktorisere og forenkle algebrauttrykk, knyte uttrykka til praktiske situasjonar, rekne med formlar, parentesar og brøkuttrykk og bruke kvadratsetningane