30 min

Multiplikasjon med 10

Bilde lapper x10

Emne

Posisjonssystemet, mulitiplikasjon med 10

Hensikt

Få gode diskusjonar rundt kva som skjer når tall blir multiplisert med 10, og kvifor det blir slik.

Aktiviteten

Lag kort med desse påstandane på:

 

Når vi skal multiplisere med 10, kan vi henge på ein null bak på talet.

Når vi multipliserer, blir svaret større.

Vi kan ikkje dividere eit lite tal med eit stort tal.

Tal med mange siffer har større verdi enn tal med få siffer.

 

Elevane skal arbeide i grupper og diskutere dei ulike påstandane. Gjennom diskusjonen skal dei sortere korta etter om dei alltid er sanne, er sanne av og til eller aldri sanne.

Gruppene presenterer korleis dei har sortert påstandane i ein felles diskusjon i klassen etterpå.

Gruppene må argumentere og forklare løysinga si. 

Vidare arbeid:

Gruppene kan lage eigne kort, med ei anna problemstilling, som ei anna gruppe skal sortere.

Felles oppsummering i klassen etterpå.

 

Rammeplanmål/Kompetansemål

Denne ressursen er lisensiert under Navngivelse-IkkeKommersiell CC BY-NC CC BY-NC