Problemløsning del 1

Gutt i blå genser som løser matematikkoppgave i tabell på et ark.

Hensikt

Problemløsning

Beskrivelse av opplegg

Lærer: Ingvill Merete Stedøy, Lade skole

Trinn: Småtrinn

 

 

 

Kompetansemål

Kompetansemål etter 5. trinn
utvikle og bruke ulike strategiar for rekning med positive tal og brøk og forklare tenkjemåtane sine
Kompetansemål etter 4. trinn
utforske og beskrive strukturar og mønster i leik og spel