Regneverksted

Bilde av en hånd som tar en lapp opp av en bolle

Hensikt

Varierte arbeidsmåter for å automatisere addisjon og subtraksjon

Beskrivelse av opplegg

Lærer: Janne Fauskanger, Lura skole

Trinn: Småtrinn

Kompetansemål

Etter 4. årssteget - Tal
utvikle, bruke og samtale om ulike reknemetodar for addisjon og subtraksjon av fleirsifra tal både i hovudet og på papiret